Vanlig mjölbagge – Tenebrio molitor

Förekommer i naturen i Sverige upp till Norrbotten. Skalbaggen är nattaktiv. Trivs bäst i mörka och fuktiga utrymmen. Är mycket rörlig och kan flyga in genom öppna fönster. Mjölbaggens sekret luktar illa, likt lysol eller fotogen.

Larven är känd under namnet mjölmask och kan leva på döda möss, geting- eller fågelbon, dun, spillning och spannmålsprodukter. Får högst en generation per år, vilket gör att risken för skadegörelse är relativt liten.

Om insekten

Vuxen

 

 

Mörkbrun skalbagge med böjda framben.
Vanlig mjölbagge – Tenebrio molitor Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk