Vanlig mjölbagge – Tenebrio molitor

Skalbaggen är nattaktiv. Trivs bäst i mörka och fuktiga utrymmen. Är mycket rörlig och kan flyga in genom öppna fönster. Mjölbaggens sekret luktar illa, likt lysol eller fotogen.

Larven är känd under namnet mjölmask och kan leva på döda möss, geting- eller fågelbon, dun, spillning och spannmålsprodukter. Får högst en generation per år, vilket gör att risken för skadegörelse är relativt liten.

Om insekten

Förekommer i naturen i hela Sverige upp till Norrbotten.

Vuxen

Brunsvart ca 10-18mm.

Larven

Långa larver, kan bli upp
till 30 mm. I början vita
men ändras till en mer
glansig gul färg. Korta ben.
Känd som mjölmask.
Ljusskygg och lever
utomhus i multnande
träd och liknande. Inomhus
hittar man dem ofta i
anslutning till dun, spillning
och döda djur.

Mörkbrun skalbagge med böjda framben.
Vanlig mjölbagge – Tenebrio molitor Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

En mycket rörlig skalbagge som lätt flyger in genom öppna fönster för att hitta föda och plats för äggläggning. Lägger mellan 400 till 500 ägg. Larven är tålig mot svält och kan klara upp till 9 månader utan föda.

Skador

Utvecklingstiden är förhållandevis lång, vilket gör att skadetakten inte är så hög. Tidigare var den ett stort problem i spannmålslager.

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Angriper oftast inte föremål. Har man föremål eller utställningsexemplar av spannmål kan det dock vara en risk.

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckter av angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. Om föremålet kan frysas, gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning. Städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Hålla rent så gott det går. Även föremålen ska vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Tenebrio molitor
  • Norska: Stor melbille
  • Danska: Melbille
  • Finska: Jauhopukki
  • Engelska: Yellow mealworm
  • Tyska: Mehlkäfer