Vy över ett landskap med nakna brända träd.
Branden i Västmanland 2014 skadade ett stort område. Foto: (CC BY)

Skydda kulturarv vid skogsbrand

Vi har de senaste åren haft flera omfattande skogsbränder i Norden. Det kan därför finnas anledning att förebygga att en byggnad skadas vid en skogsbrand.

Med ett varmare och torrare klimat ökar riskerna för skogsbrand. Sverige har haft större och fler skogsbränder under somrarna 2014 och 2018. I Norge hade man förödande vegetationsbränder under vintertid 2014. Det  finnas därför anledning att vidta förebyggande åtgärder så att en byggnad inte skadas av skogsbrand.

Här nedan listas några saker du kan göra.

Förebyggande åtgärder

 • Följ brandriskprognoser, vädervarningar och information om eldningsförbud i ditt område.
 • Se till att hålla borta torr vegetation från bygganden.
 • Rensa hängrännor och stuprör från löv och kvistar.
 • Klipp gräset kort.
 • Kontrollera att taket är helt och att det inte finns håligheter i byggnaden där gnistor kan leta sig in.
 • Ta bort sopor, soptunnor och skräp från området runt byggnaden.

Åtgärder när skogsbranden är nära

 • Ta bort allt brännbart runt byggnaden. Torr vegetation som kvistar, löv och gräs. Skräp och avfall, soptunnor osv. Bränsle i form av ved, bränsledunkar, bilar osv. Ta även bort utemöbler, dörrmattor och annat löst runt bygganden.
 • Klipp gräset så kort som möjligt runt byggnaden.
 • Stänga till fönster, fönsterluckor, dörrar takluckor och ventilation för att inte få in rök och sot. Håll uppsikt över den relativa luftfuktigheten, så att det inte uppstår mögel.
 • Undersök om det finns håligheter eller andra utrymmen där gnistor kan leta sig in och antända byggnaden. Är taket helt? Finns det glipor vid fönster och dörrar? I fasaden. Gnistor kan leta sig in i dessa och antända byggnaden.
 • Förbered redskap för släckning: Fyll vattentunnor och ha vattenkannor, granruskor, stegar och vattenslangar i beredskap.
 • Eventuell evakuering av föremål behöver planeras ordentligt och är inte att rekommendera om inte byggnaden är i farozonen för elden. Se länk till vägledning nedan.