BBR startbildByggnader på stranden.Foto: Carin Thalberg (CC BY)

Bebyggelseregistret – BeBR

Kulturhistorisk bebyggelseinformation

Bebyggelseregistret, BeBR, är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet. Uppdateringar och nya registreringar görs Bebyggelseregistretkontinuerligt. De uppgifter som finns presenterade i Bebyggelseregistret är hämtade från inventeringar, dokumentationer, arkiv och litteratur. Informationen är framtagen och registrerad av regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.

Vill du använda text eller fotografier från Bebyggelseregistret för t.ex. publicering kontakta den institution som ansvarar för informationen. Namnet på institutionen återfinns under Beskrivning på inventeringsnivå och uppgifter om bildrättigheter för fotografier under respektive foto.

Kontakt

Kontakta oss gärna för frågor och synpunkter. Gäller det uppgifter som t.ex. ett museum, en länsstyrelse eller en kommun har registreringsansvar för kan vi upplysa om vart du bör vända dig.

Telefon: 08-5191 8292
Supporttelefonen är öppen måndag till fredag mellan 09:00 och 11:30. Skulle vi inte vara anträffbara går det bra att använda mejladressen nedan, så återkommer vi så snart vi kan.

E-postadress:
bebyggelseregistret@raa.se

Postadress:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Bebyggelseregistret
Box 1114
621 22 Visby

Dela sidan på