Röse, RAÄ 89:1, Vallda socken, Sandö, HallandRöse. RAÄ 89:1, Vallda socken, Sandö, Halland.Foto: Pål-Nils Nilsson(CC BY)

Fornsök

Välkommen att söka i Fornsök!

Fornlämningar på land och i vatten

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal.

Över 1,7 miljoner lämningar


I Fornsök finns information om över 1,7 miljoner lämningar på närmare 600 000 platser. Informationen kommer främst från fältinventeringar som utförts runtom i landet samt frånarkeologiska utredningar och undersökningar – både på land och på havsbotten. Fornsök visar ingen fullständig bild av alla fornminnen som finns i Sverige. Det tillkommer ständigt mer information – nya lämningar hittas vid inventeringar och arkeologiska undersökningar. Fornsök uppdateras därför dagligen med ny information.

Fornsök för alla

Fornsök finns i två nivåer; en publik, som är tillgänglig för alla – och en nivå för yrkesverksamma. Till yrkesversionen krävs inloggning.

Den publika tjänsten ska inte användas för att planera markingrepp. Vill du veta om det finns fornlämningar på en viss fastighet, ska du kontakta din länsstyrelse.

Kontakt

Om du har frågor angående Fornsök så är du välkommen att kontakta oss på  fornsok@raa.se eller 08-5191 8571. Fornsöks support är öppen helgfri måndag till fredag 9.00-11.30 och 13.00-16.00.

Postadress:
Riksantikvarieämbetet
Informationsavdelningen
Fornsök
Box 1114
621 22 VISBY

Dela sidan på