Blanketter

Blanketterna ska skickas till fmisreg@raa.se

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning (slutredovisningsblankett)

Blanketten ska användas för avrapportering från arkeologiska undersökningar till FMIS. Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan bilagan Objekttabell för särskild utredning bifogas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

Slutredovisningsblanketten innehåller fält för uppgifter om bl. a undersökningens omfattning som flera länsstyrelser efterfrågat. För att förenkla ifyllandet av blanketten vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar ett flertal olika objekt, t.ex. arkeologisk förundersökning i samband med en gasledning, kan bilagan Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt från undersökningen redovisas i samma tabell. Den är i Word-format och kan kopieras i sin helhet för att användas i rapporten.

 Anmälan om fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning

Blanketten är avsedd att användas vid anmälan om fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning till FMIS och för avrapportering av åtgärder utan beslut enligt KML.

Rapport och ändringsanmälan

Ett följebrev, där det framgår att resultaten från undersökningen har rapporterats till FMIS via slutredovisningsblankett, ska medfölja rapporten då den skickas till RAÄ. Om de resultat som redovisats i rapporten skiljer sig väsentligt från dem som redovisades i slutredovisningsblanketten görs en ändringsanmälan i samband med att rapporten skickas.

 Pdf-formulärets struktur och funktionalitet

Blanketterna går att spara som en pdf-fil med data ifyllda, på egen hårddisk/server. Det är också som en sådan pdf-fil som blanketterna ska skickas till RAÄ och berörd länsstyrelse. För att blanketterna ska kunna skickas med e-post till RAÄ och berörd länsstyrelse med hjälp av “Skicka-knappen” i blanketten krävs att en e-postklient (t.ex. GroupWise, Outlook) finns installerad på datorn. Om webbmail används skickas istället blanketterna som en bilaga till en e-post på vanligt sätt.

Alla anvisningar för hur blanketterna fylls i finns tillgängliga som webblänkar i blanketten (vissa av rubrikerna samt separata länkar). Blanketterna innehåller flera listor med fasta värden och det är också möjligt att lägga till objekttabeller, vilket innebär att den bakomliggande strukturen är ganska komplex med mycket logik. De kan uppfattas som tröga, med lång svarstid för uppladdning av vissa listor och nya objekttabeller. Det gäller därför att ha lite tålamod.

Objekttabeller kan läggas till genom att man skriver önskat antal objekt och klickar på knappen “Lägg till”. För varje tillagt objekt utökas formuläret med en sida. Även tabeller för referenser och bild kan läggas till genom knappen “lägg till”.

Har du frågor om blanketterna kontakta oss på  fornsok@raa.se  eller 08-5191 8571 (mån-fre 9:00-11:30 samt 13.00-16.00).

 

 

Dela sidan på