Samlingsforum 2014

Samlingsforum

Samlingsforum är ett nätverk för alla som arbetar med samlingsförvaltning. En gång per år arrangeras ett seminarium där vi tillsammans utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella ämnen.

Bakgrunden till Samlingsforum är ett brett uttryckt önskemål om bättre möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella samlingsförvaltare.

Samlingsforum 2016 kommer att hållas den 17–18 november i Visby på temat Från samling till utställning. I år arrangeras Samlingsforum i samarbete med Riksutställningar. Läs mer här.

Tidigare seminarier

Samlingsforum 2015: Gröna museer och giftiga samlingar?, i Stockholm i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet, PRE-MAL (svenska skadedjursgruppen), Riksutställningar, Riksförbundet Sveriges Museer, Nordiska museet samt Medicinhistoriska museet i Göteborg. Läs mer här.

2014 Samlingsforum: Ljus i museer, i Umeå i samarbete med Västerbottens museum och Riksförbundet Sveriges Museer.
Här finns flera av presentationerna.

2013 Samlingsforum: God samlingsförvaltning, i Karlstad i samarbete med Värmlands Museum och Riksförbundet Sveriges Museer.
Här finns flera av presentationerna.

2012 Samlingsforum: Plast i museisamlingar, i Stockholm i samarbete med Nordiska museet och Riksförbundet Sveriges museer.

2011 Samlingsforum: Bevarande och tillgänglighet, i Göteborg i samarbete med Världskulturmuseet och PRE-MAL.
Diana Walters presentation Samlingsforum 2011

Kontakt: Gabriella Ericson, tfn. 08-5191 8575, gabriella.ericson@raa.se

 

Dela sidan på