Nyheter
Fornminnesinventering.
Fornminnesinventering. Foto: ( CC BY)

Den nya processen för fornminnesinformation rullas ut 2018

Nu är datum och orter spikade för höstens utbildningar i samband med övergången till den nya processen för fornminnesinformation. Förändringarna berör alla som skapar, förvaltar eller använder information om fornminnen i Sverige.

Efter fyra års inledande arbete införs efter sommaren den nya processen för fornminnesinformation. Det inledande arbetet har handlat om att förnya och renodla allt från ansvarsfrågor, arbetssätt och kvalitetshöjning av fornminnesinformation till att utveckla IT-system och IT-stöd för den nya processen.

Etappvis övergång

Övergången till det nya arbetssättet kommer att ske etappvis under hösten och vintern i samband med att de nya IT-stöden, systemlösningarna och överföringen av fornminnesinformationen till de nya systemen görs länsblockvis i landet. I anslutning till den blockvisa övergången hålls utbildningar i den nya processen och de nya IT-stöden. Höstens utbildningar riktar sig framförallt till kulturmiljöhandläggare på länsstyrelserna och arkeologer som arbetar med uppdragsarkeologi.

Fler utbildningar efterhand

Arbetet fortsätter också under hösten, vintern och i början av 2019 med att informera om förändringarna för alla som använder, men inte producerar, fornminnesinformation. Riksantikvarieämbetet kommer även hålla utbildningar för organisationer som skapar fornminnesinformation i andra sammanhang än inom uppdragsarkeologin. Närmarare information om dessa tillfällen kommer till hösten.

Bakgrund

Byggandet av en ny process för fornminnesinformation har pågått sedan 2014 i samverkan mellan Riksantikvarieämbetets femåriga program Digital Arkeologisk Process (DAP) och länsstyrelserna i Sverige. Arbetet har varit inriktat på att utifrån användarnas behov samordna samhällets hantering av digital fornminnesinformation och på så sätt öka användbarheten och samtidigt höja kvaliteten på informationen om fornminnen.

Mer information

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: