Nyhetsarkiv
Medeltida kyrktakstolar, Norra Solberga kyrka, Garde kyrka och Gökhems kyrka. Foto: (CC BY)

Intresserad av medeltida kyrktakstolar som kunskapskälla?

Välkommen till en internationell konferens den 8–9 november i Uppsala, med fokus på kunskapsläget om de medeltida kyrkornas takkonstruktioner och vindar.

Konferensen Takstolar som kunskapskälla – Hantverk, konstruktioner och dateringar i medeltida kyrkor bjuder in dig som är forskare, kyrkoantikvarie, byggnadsvårdare, arkeolog och andra intresserade. Målet är att presentera och diskutera olika aktuella forskningsresultat från undersökningar gjorda på kyrkornas vindar i både Sverige, Norden och Europa.

– Det är första gången ett sådant gemensamt möte anordnas, där deltagare från olika länder, och med olika professioner, kan träffas för att jämföra och diskutera forskningsläget på detta område. Vi är glada att kunna presentera en lång rad av initierade internationella forskare som föreläsare, säger Christina Persson som är kulturarvshandläggare på kyrkokansliet vid Svenska kyrkan och en av arrangörerna.

Bland talarna deltar namn som Markus Dahlberg, Robin Gullbrandsson, Nathaniel Alcock, Tilo Schöfbeck, Per Kristian Madsen, Karl-Magnus Melin, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Frédéric Epaud, Panu Savolainen samt Ola Storsletten.

Konferensen arrangeras på Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala  av Kungliga Vitterhetsakademin, Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan, genom samarbetet i ”Kommittén för forskning om kyrkor”.

– Att följa utvecklingen inom området, bland annat genom vår medverkan i kommittén, är en viktig del av vår omvärldsbevakning i arbetet med att stödja kyrkoforskningen i landet – inte minst när det gäller frågor om klimat och byggnadsvård, säger Christian Runeby, enhetschef på Riksantikvarieämbetet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är måndag den 24 oktober.

Mer att läsa om kyrkor

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: