Nyhetsarkiv
Temat i text, i bakgrunden ett illustrerat träd med grenar som slingrar sig.
"Mötas i förändring" är temat för Höstmöte 2022. Vi blickar framåt och reflekterar över hur kulturarv bidrar till att samhället utvecklas när omvärldens händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer. Foto: (CC BY)

Nu har anmälan öppnat till Höstmöte 2022

På årets höstmöte blickar vi framåt och reflekterar över hur kulturarv bidrar till att samhället utvecklas när omvärldens händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer. Nu är anmälan öppen.

Riksantikvarieämbetets höstmöteskonferens 2022 arrangeras den 16–17 november, på Nalen mitt i centrala Stockholm. Du är varmt välkommen att delta på plats eller online.

Årets tema

Temat är ”Mötas i förändring” och handlar om hur vi med mod, öppenhet och nyfikenhet möter utmaningarna i kulturarvsarbetet. 

Samhällets aktörer ställs allt oftare inför nya och oförutsebara händelser. Ett krig har brutit ut i Europa och demokratier är under press. I post-pandemin har vi anpassat oss till nya förutsättningar och lärt oss att ta tillvara möjligheterna  samtidigt som vi hanterar både nya och gamla utmaningar.

Samtidens kulturarvs­arbete har också förändrats, liksom hela aktörskartan. Genom samverkan agerar vi dagligen för att söka samstämmigheter, överbrygga olikheter och hitta hållbara lösningar.

Blicka framåt och dela erfarenheter

Under Höstmötet 2022 bjuder vi in till att reflektera över erfarenheter i det nya kulturarvsarbetet och blicka framåt. Du får som vanligt möta inspirerande föredragshållare som bidrar med olika perspektiv på aktuella frågor i kulturarvsarbetet.

Några av talarna som du får möta är Esme Ward som berättar om hur museer kan var en drivande kraft för utveckling av viktiga samhällsfrågor genom att samla människor och bygga samarbeten över sektorsgränser, och Rebecca Bailey som är verksam vid Historic Environment Scotland och programledare för forskningsprogrammet Towards a National Collection som tar de första stegen mot en nationell digitalisering av Storbritanniens kulturarv. Årets moderator är Emil Schön från Riksantikvarieämbetet.

Den första konferensdagen, onsdag den 16 november, fokuserar vi på utmaningarna i samhällsbyggnadsprocessen och bebyggd miljö och under dag två, torsdag den 17 november, ligger fokuset på den digitala omställningen i kulturarvsarbetet. Programmet med hålltider är preliminärt och fylls på efterhand. 

Läs mer om konferensen, årets program och hur du anmäler dig på: raa.se/hostmote

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: