Nyhetsarkiv
Temat i text, i bakgrunden ett illustrerat träd med grenar som slingrar sig.
"Mötas i förändring" är temat för Höstmöte 2022. Vi blickar framåt och reflekterar över hur kulturarv bidrar till att samhället utvecklas när omvärldens händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer. Foto: (CC BY)

Årets Höstmöte – mitt i samhällsomställningen

Hur kan samverkan och behovet av modigt ledarskap driva på de förändringar som behövs för att lyckas möta de samhällsutmaningar som myndigheter möter idag? Det är en av de frågor som vi kommer att diskutera på Höstmötet i november. Välkommen att delta online eller på plats i Stockholm.

Riksantikvarieämbetets höstmöteskonferens 2022 arrangeras den 16–17 november, på Nalen mitt i centrala Stockholm. Du får som vanligt möta inspirerande föredragshållare som bidrar med olika perspektiv på aktuella frågor i kulturarvsarbetet.

En av utgångspunkterna för årets höstmötesprogram är den digitala omställningen i kulturarvsarbetet. En annan är behovet av att våga ta plats med kulturarvsperspektiven, våga vrida och vända på dem för att kunna möta utmaningarna i det hållbara samhällsbygget, och hur den redan byggda miljön kan användas och utvecklas med respekt för de kulturhistoriska värdena. Du får också bekanta dig lite mer med postmodernismen och dess kulturhistoriska värden.

Årets tema

Temat är “Mötas i förändring” och handlar om hur vi med mod, öppenhet och nyfikenhet möter utmaningarna i kulturarvsarbetet. 

I ett inledande samtal den 16 november deltar Kieran Long, överintendent ArkDes, Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Karlshamns kommun, ordförande Sveriges Arkitekter, Göran Enander, landshövding Uppsala län, ordförande i Miljömålsrådet, Ann Follin, överintendent Världskulturmuseerna, ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd, Gunnar Ardelius, generalsekreterare Sveriges Museer och Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket. Samtalet leds av riksantikvarie Joakim Malmström.

Fler talare

På årets höstmöte får du även möta Mari-Luise Ribbnäs, ledarskapsutvecklare vid Entira, om modet att leda genom Brené Browns forskning, John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers, om medskapande omställningsarbete som verktyg och Helena Klintström, processledare vid WSP, som berättar om projektet Visioner i norr.

Tidigare har vi presenterat talarna Esme Ward, som berättar om hur museer kan var en drivande kraft för utveckling av viktiga samhällsfrågor genom att samla människor och bygga samarbeten över sektorsgränser, och Rebecca Bailey,  som är verksam vid Historic Environment Scotland och programledare för forskningsprogrammet Towards a National Collection som tar de första stegen mot en nationell digitalisering av Storbritanniens kulturarv.

Läs hela programmet här

Du väljer om du vill delta på plats eller online. Sista anmälningsdag för att delta på plats är onsdag den 2 november. Vill du delta online kan du anmäla dig ända in i kaklet.

Registrera din anmälan här.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets höstmöte här

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: