Nyhetsarkiv
Teckning där kvinna lyfter ett föremål ur en kartong.
Illustration från framsidan av den nya handboken "Hotat kulturarv: Evakuering av kulturföremål i en katastrofsituation" som nu finns översatt till svenska. Handboken bygger på lärdomar från liknande verkliga erfarenheter från fältet. Foto: (CC BY-SA)

Ny handbok på svenska ska se till att föremål inte skadas vid evakuering

Den digitala handboken Hotat kulturarv: Evakuering av kulturföremål i en katastrofsituation finns nu på svenska. Handboken ges ut av ICCROM och UNESCO och den svenska översättningen har tagits fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Att skydda kulturarvet vid en väpnad konflikt är svårt och ibland livsfarligt. Det har inte minst Rysslands krig mot Ukraina visat den senaste tiden. Ändå brukar människor som lever i krigszoner försöka rädda sitt kulturarv, eftersom det bidrar till en känsla av kontinuitet i det rådande kaoset och ovissheten.

– Om en samling behöver evakueras så behöver det förberedas så att inte själva evakueringen riskerar att skada samlingen mer än om den inte hade flyttats. Den här handboken tycker jag tar upp olika avvägningar och förberedelser för en evakuering på ett systematiskt och lättbegripligt sätt, säger Erika Hedhammar, utredare på Riksantikvarieämbetet med ansvar för frågor om beredskap och kulturarv.

Efterfrågad handbok med lärdomar från verkligheten

– Vi vet att en översättning har varit efterfrågad av många förvaltare av kulturarv i Sverige, säger Erika Hedhammar.

Handboken bygger på lärdomar från liknande verkliga erfarenheter från fältet. Den innehåller instruktioner om hur samlingar av kulturföremål kan evakueras i extrema situationer. Syftet är att stödja grupper och institutioner som försöker förhindra att kulturföremål förstörs och plundras i en katastrofsituation. Handboken kan även användas för utbildning och för att stärka katastrofberedskapen för kulturmiljöer.

Handboken finns nu att ladda ned på ICCROMs webbplats

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: