Rapporten Räkna med kulturarvet hittar du i det öppna arkivet Samla.Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Publikationer

Samla är Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. Här finns alla våra publikationer. Vi tar exempelvis fram rapporter, underrättelser och allmänna råd.

Publikationerna rymmer allt från ny forskning, handfasta råd för byggnadsvård till rapporter som beskriver kulturmiljöer runt om i landet.

Gå till Samla