Så anmäler du arrangemang

Alla som kan ordna aktiviteter som knyter an till temat arkeologi är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Vi vill gärna ha din anmälan senast 30 juni. Efteranmälningar publiceras i mån av tid.

Alla arrangemang som medverkar presenteras landskapsvis på vår webbplats.Tider för aktiviteter, guidade turer och andra programpunkter under dagen bestämmer ni själva. Det ska vara fritt inträde till de miljöer som ni väljer att lyfta fram. Ordinarie entréavgifter kan dock tas ut.

Så här fyller du i anmälan

För att kunna publicera ditt arrangemang på Arkeologidagens evenemangssidor behöver vi ett antal uppgifter från dig som du fyller i direkt i anmälningsformuläret. Det är dels uppgifter som presenteras för dina besökare på din arrangemangssida och dels uppgifter om dig som är arrangör, som vi använder för uppföljning.

Här får du tips om vad du bör skriva under rubrikerna i formuläret:

 • Rubrik på just ert arrangemang. Skriv inte bara Arkeologidag.
  Använd gärna en aktiv och lockande rubrik som får deltagarna intresserade att klicka vidare. Ha gärna med platsens namn och vilken typ av aktivitet ni gör (Guidning eller visning, rundvandring, föreläsning, utställning, prova-på-aktivitet etc.)
 • Ingress
  – Ingressen är en mycket kort sammanfattning av arrangemanget, högst två eller tre korta meningar. Dvs. som snabbt ska ge en inblick i vad arrangemanget handlar om. 
 • Start och slut/Arrangemangets öppettider
  – Här lägger du in årets datum för Arkeologidagen och tider för när ert arrangemang startar och slutar. (Obs! Hålltider för eventuella programpunkter under dagen lägger du in längre ned.)
 • Programbeskrivning
  – Här kan man skriva in en lite mer beskrivande text där besökarna får en uppfattning om vad som händer. I rutan övrig information längre ned skriver man även in viktig information om begränsat deltagarantal, föranmälan, om ev. ordinarie entréavgifter tas ut eller liknande.
 • Hålltider för programpunkter
  – Ange både start- och sluttid för eventuella programpunkter. Är det inga särskilda hålltider lägger du in samma tider som under öppettider.
 • Landskap, adress och ort dit platsen tillhör.
  – Finns adressen med i Google Maps? Då kan du klicka i att länka dit. (Vill du hellre ange koordinater kan du skriva det i vägbeskrivningen.)
 • Vägbeskrivning
  – Här anger du endast information som är nödvändig för att hitta. Till exempel vägvisning från tåg/busstation, samlingsplats för platser som ej har gatuadress osv.
 • Beskrivning av tillgängligheten
  – Beskriv så utförligt som möjligt vilken tillgängligheten till arrangemanget som finns. Går det att komma dit med rullstol eller barnvagn, finns det toaletter, hur långt är det att gå från parkering, finns det många besvärliga trappor och så vidare. Finns det några hjälpmedel för syn- eller hörselnedsatta?
 • Arrangör (med kontaktuppgifter för besökare).
  – För eventuella frågor om tillgängligheten eller andra frågor ska det alltid finnas någon som besökarna kan kontakta via telefon och gärna även via e-post.
 • Eventuell mer information
  – Här lägger du en länk där man hittar mer information om själva arrangemanget, t ex er egen hemsida eller facebook. 
 • Bifoga gärna en bild eller bilaga
  – Bilder ska vara i filformatet jpg, png eller gif och gärna i originalformat eller minst 1000 pxl bred. Glöm inte en beskrivande bildtext och att ange fotograf samt bildrättigheter/bildlicens. Läs mer om upphovsrätt och hur vi märker bilder.
  – Vill du lägga till en bilaga, t ex till ett programblad eller en karta, ska den vara i filformatet pdf.
  Observera om du får ett felmeddelande när du klickat på Skicka-knappen måste bilden eller bilagan läggas till på nytt.

Tänk på att alla inte har möjlighet att delta på lika villkor

Beskriv tydligt vad som gäller för ert arrangemang. Finns det stöd för funktionsnedsatta eller för besökare med barnvagnar? På internet finns en hel del tips och checklistor som stöd. Några av tipsen hittar du på Riksantikvarieämbetets webbplats, se tillgängliga besöksmål och kulturmiljöer.

Välkommen med din anmälan!

Obs! Du får alltid en bekräftelse direkt på skärmen att vi tagit emot din anmälan. Skulle någon uppgift saknas får du istället ett felmeddelande. Då har din anmälan inte nått fram till oss. Får du upp felmeddelandet om felaktiga fält behöver du sedan lägga till eventuell bild eller bilaga på nytt.

Har du frågor om din anmälan har kommit fram kan du kontakta arkeologidagen@raa.se.

Till anmälningsformuläret