Så anmäler du arrangemang

Alla som kan ordna aktiviteter som knyter an till temat arkeologi och kulturhistoria är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Alla arrangemang som medverkar presenteras landskapsvis på vår webbplats.

Tider för aktiviteter, guidade turer och andra programpunkter under de dagar som evenemanget pågår bestämmer ni själva. Det ska vara fritt inträde till de miljöer som ni väljer att lyfta fram. Ordinarie entréavgifter kan dock tas ut.

Välkommen med din anmälan

För att kunna publicera ditt arrangemang på Arkeologidagens evenemangssidor behöver vi ett antal uppgifter från dig.

Här fyller du i anmälan för arrangörer

Fyll i dina kontaktuppgifter och de uppgifter som behövs i vårt anmälningsformulär. Vi vill gärna ha din anmälan före den 1 juli. Efteranmälningar är varmt välkomna men vi granskar och publicerar dem först i början av augusti. (Under semesterperioden hanterar vi främst akuta ändringar eller fel.)

Så fyller du i anmälan

 • Start- och sluttider
  – Ange när arrangemanget öppnar och stänger för dagen. (Är det olika program olika dagar kan du anmäla dem som separata arrangemang.)
 • Rubrik på ert arrangemang
  – Använd en aktiv och lockande rubrik som får deltagarna intresserade att klicka vidare. Skriv inte bara ”Arkeologidagen” eftersom det redan framgår.
  – Ange gärna platsens namn och vilken typ av aktivitet ni gör (Guidning, visning, rundvandring, föreläsning, utställning, prova-på-aktivitet etc.).
 • Programbeskrivning
  – Här kan du berätta kort om vad som händer under dagen, vad som visas och vilka som medverkar. Håll det gärna kort.
  – Glöm inte att skriva in viktiga detaljer såsom begränsat deltagarantal, om föranmälan krävs, samt om ev. ordinarie entréavgifter tillkommer.
  – Finns det till exempel förtäring att köpa eller kanske tilläggsaktiviteter med material till självkostnadspris så bör det anges här.
  – Här är det även lämpligt att lägga in eventuell vägbeskrivning som är nödvändig för att hitta dit. Till exempel samlingsplats för platser utan gatuadress eller startplats vid vandringar.
 • Länk till mer information
  – Här kan du länka vidare till er egen webbplats eller facebook-sida, såvida det finns information om arrangemanget där.
 • Landskap, adress och ort
  – Ange platsen. Här finns det även möjlighet att länka till karta – kolla först att adressen finns i Google Maps.
  – Är ditt arrangemang endast digitalt anger du bara landskapet där du som arrangör finns.
 • Tillgänglighet
  – Värdera inte, dvs. skriv inte att det är bra tillgänglighet eller dålig tillgänglighet. Beskriv istället tydligt vad som gäller för ert arrangemang så besökaren själv kan värdera om det går att delta. Ange gärna om det finns det stöd för personer med funktionsvariationer, till exempel, hiss, syn- eller hörhjälpmedel.  Se fler tips nedan.
 • Arrangör med kontaktuppgifter för besökare.
  Ange helst en namngiven person, men en funktion går också bra. Ange även ett telefonnummer där ni kan nås, särskilt under arrangemangsdagen, om något händer eller om det finns ytterligare frågor.

Vi har tagit bort möjligheten att ladda upp egna bilder och bilagor, eftersom det skapade problem för många, men ni kan alltid länka vidare till mer information och bilder på en egen webbplats eller facebooksida via beskrivningsfältet för programmet.

Tänk särskilt på tillgängligheten – alla har inte möjlighet att delta på lika villkor

Beskriv så utförligt som möjligt vilken tillgänglighet till arrangemanget som är finns – glöm heller inte det som inte finns. (Finns det toaletter? Går det att komma dit med rullstol eller barnvagn? Hur långt är det att gå från parkering? Är det många besvärliga trappor. Osv.)  Här finns en hel del tips och checklistor om du vill veta mer om tillgänglighet.

  Material och marknadsföring

  Riksantikvarieämbetet stödjer alla arrangörer som deltar med marknadsföringsmaterial såsom affischer och mallar som går att ladda ner från vår webbplats. Vi gör även regionala pressutskick som brukar ha god spridning. Den övriga lokala marknadsföringen gör ni själva.

  Snart kan du läsa mer här om tips för marknadsföringen av ert arrangemang. (Årets material kommer efterhand från och med juni månad)

  Utvärdering

  Efter Arkeologidagen är genomförd skickas alltid en utvärdering via ett webbformulär till arrangörens kontaktperson. Den innehåller till exempel frågor om antal deltagare, er tillgänglighet, hur ni marknadsfört er lokalt och vad deltagarna tyckte om arrangemanget osv. Till er hjälp för att få ett bra underlag finns också en enkel enkät att dela ut till besökare, såvida ni inte har något eget sätt att utvärdera. (Årets material kommer efterhand från och med juni månad)

   Varmt välkommen som arrangör!

   Till anmälningsformuläret. Har du frågor om din anmälan kan du kontakta arkeologidagen@raa.se.