Peruansk väv. Foto: (CC BY)

Återblick: Workshoppar Berika samlingar – hösten 2020

Hösten 2020 anordnar vi två digitala workshoppar, som komplement till de öppna webbinarier som hölls tidigare i år. Syftet med dessa workshoppar är att arbeta i mindre grupper med frågor som berör forskning på och kvalitetshöjning av digitaliserade samlingar.

Workshopparna ingår i serien ”Enriching Metadata – Enriching Research”, ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och Digital humaniora Uppsala, med stöd av Europeana Research Grant. De riktar sig främst till dig som är forskare, forskarstudenter, musei- och arkivpersonal och intresserade av att öka användningen av digitaliserade samlingar.

  • I den första workshopen får du möjlighet att testa digitala verktyg för att länka ihop, berika och visualisera digitaliserade samlingar med hjälp av öppna standarder.
  • Den andra workshopen kommer att fokusera på samarbeten mellan kulturarvsinstitutioner, forskning och universitet kring samlingarna och deras potential.

Du kan välja att delta vid ena eller båda tillfällena. Som deltagare kommer dina erfarenheter och synpunkter utgöra ett viktigt inslag i diskussionerna och ligga till grund för den slutgiltiga rapporten.

Workshop 1:

Datum: Tisdag 10 november
Tid: 13.00–15.30

Anmäl dig senast: Söndag den 8 november (Anmälan har nu stängt.)

Deltagarna testar verktyg för att med hjälp av länkar, vokabulärer och auktoriteter koppla ihop kulturarvsobjekt och skapa mervärde utifrån digitaliserade samlingar. Diskussion: Vilken nytta kan forskare och kulturarvsinstitutioner ha av dylika verktyg för att få ut ny kunskap ur samlingarna? The workshop will partly be held in English

Recogito – A Web-based Tool for Collaborative Annotation and Visualisation of Digitalised Heritage.

Anna Foka, Uppsala University

Recogito is an open-source, web-based platform which ables users to upload texts, images and tables, which can then be annotated with additional information. In particular, Recogito has been designed with place as the primary entity for semantic annotation. Using a network of global authorities on place information (aka digital gazetteers), Recogito enables the user to identify a character string (e.g. A-T-H-E-N-S) and to align that reference to an appropriate global authority gazetteer, essentially a location- vocabulary with geographic coordinates. Participants will work with creating semantic annotations, which in Recogito conforms to a Linked Open Data model for connecting online resources. Based on this we will discuss the use of linked vocabularies and standardised terminology as issues dealing with complex historical data.

Kringla och UGC-hub – Användargenererade länkar för innehållet i K-Samsök.

Marcus Smith, Riksantikvarieämbetet

Kringla är en samsökstjänst som visar föremål, fotografier, arkivhandlingar, byggnader med mera från över 70 svenska museer, arkiv och register. Informationen hämtas från institutionernas egna samlingsregister, men användare kan via webbsidan Kringla enkelt skapa länkar mellan objekten och andra resurser på webben, från relaterade objekt, till artiklar, till Wikipedia (se t.ex. Gustav II Adolfs häst Streiff och Rökstenen). Dessa semantiska länkar påverkar inte källan, men sparas i UGC-hub (User Generated Content) och publiceras via ett öppet API som utvecklare kan använda sig av för att skapa nya sätt att visualisera eller söka efter kulturarv. 

Workshop 2:

Datum: Fredag 4 december
Tid: 13.00–15.30

Anmäl dig senast: Onsdag den 2 december

Berika samlingar via samarbete och forskning

Hur pass användbara digitaliserade samlingar är beror i hög grad på informationen som finns tillgänglig (metadata). Samlingsinformationen är i hög grad beroende av vem som skapat den, när och för vilket syfte. Digitaliseringen är därför både resurs- och tidskrävande och medför svåra ställningstaganden. Samlingsförvaltarna behöver tillgång till specialister på kulturarvet, medan forskare och studenter behöver skapa sig en bättre förståelse för hur data sammanställts.

– Hur kan dessa olika grupper dra större nytta av varandras kunskaper och resurser? Hur organiseras samarbeten för att höja kvaliteten på digitaliserade samlingar på ett framgångsrikt sätt? Vilka strukturella problem finns som försvårar samarbete och hur kan de övervinnas?

Detta är frågor som deltagarna ska diskutera gemensamt på workshop 2, med utgångspunkt i presentationer av:

Anmäl dig här

Anmälan är nu stängd. Hoppas du hade möjlighet att delta.

 

Arrangeras i samarbete med Uppsala universitet med stöd av Europeana. (CC0)