Med samlingsförvaltning som nyckel

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms flyttar sina samlingar från källaren till ett externt magasin och går från 180 till 450 kvadratmeters förvaringsyta. Flytten innebär också att materialet digitaliseras och blir mer tillgängligt för forskare.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms berättar historien om hur området tvångsevakuerades och ödelades under andra världskriget men också, eller snarare framför allt, om hur det byggdes upp igen. I samlingarna finns ljudinspelningar, foton, textilier och föremål kopplade till denna del av historien.

De sex personer som arbetar på museet har sett potentialen för forskning i samlingarna med tillgängligheten till materialet har varit begränsad, berättar Daniela Kötter som arbetar med Gjenreisningsmuseets samlingsförvaltning och med magasinsprojektet.

Arbetet med att planera för det nya magasinet inleddes 2013 men det var först hösten 2016 som det sattes i gång på allvar. Då fick museet besked om att projektet får statligt stöd, vilket var en förutsättning för att Hammarfest kommun skulle gå in som största finansiär.

I arbetar två forskare vid museet och skriver sina avhandlingar med grund i samlingarna. Resultatet av forskningen kommer att användas för att förnya basutställningarna.

– I samband med flyttprojektet digitaliseras samlingen. Därigenom blir den mer tillgänglig och relevant för forskare, säger Daniela Kötter.

När samlingen är digitaliserad syns också nya samband mellan föremålen och arkivmaterialet.

– Vi hoppa på att fläta samman forskningen med arkiv och samlingar, bland annat genom ett forskningsarkiv. Vi ser stor potential i att använda oss av länkarna som uppstår när materialet finns registrerat i databaser, säger Daniela Kötter.