Joachim Huber, museistrateg vid Prev-art i Schweiz talar på Samlingsforum 2017.
Joachim Huber, museistrateg vid Prev-art i Schweiz. Här på Samlingsforum 2017. Foto: ( CC BY)

Museistrateg: ”Sänk kraven på magasinen”

Vi bör ställa mer modesta krav på museimagasinen och satsa på smarta lågteknologiska lösningar. Dessutom bör vi gallra mer och samla mindre – det menar museistrategen Joachim Huber.

I framtiden kommer vi få allt svårare att finansiera och underhålla dyra klimatanläggningar i magasinen. Vi bör acceptera ett större spann när det kommer till temperatur och fuktighet, hävdar konstvetaren Joachim Huber från företaget Prev-art i Schweiz som arbetar med strategiska frågor rörande museer. Som exempel nämner han att ett systematiskt IPM-arbete ofta ger större effekt till lägre kostnad än många högteknologiska insatser.

– Problemet är att många börjar på en hög nivå och sedan måste de skära ned under processen på grund av kostnader. Personligen anser jag att majoriteten av föremålen inte är så sårbara som de verkar, säger Joachim Huber och fortsätter:

– Konservatorer vill inte göra fel. Om de har två alternativ där det ena kanske är lite bättre men också dyrare så går de oftast på det dyra om de kan för att inte riskera att göra fel. Men de måste kunna ta risker.

Han anser att vi i allmänhet har ett för snävt tidsperspektiv när vi planerar hur samlingarna ska bevaras och förvaras. Vi ska inte planera för de närmaste 25 åren utan för 100 år framåt. Klimatförändringarna kommer att påverka samlingsförvaltningen men exakt hur kan vi inte veta – men det gäller att vara beredd på att tackla problemen när de uppstår, menar Joachim Huber. Ju mer beroende vi gör oss av tekniska lösningar, desto mer sårbara blir vi. Dessutom bör vi inte bygga i särskilt utsatta lägen som nära vatten, utan placera byggnader på platser som inte riskerar att översvämmas.

För att komma undan de resurskrävande klimatkontrollsystemen bör museimagasin byggas i material som balanserar inomhusklimatet och som är stabila på lång sikt. I stället för plast och metall kan vi använda trä, lera och eventuellt nya material som tas fram, enligt Joachim Huber.

Vi bör också se över samlingarnas storlek och utbyggnad, betonar han.
– Museer har för stora samlingar. De måste arbeta i team inom en radie om exempelvis 100 kilometer och inte ha för många av samma sak var för sig. Varje museum måste kanske inte ha 30 symaskiner om de ändå bara ställer ut en, säger Joachim Huber.

Den vägledande frågan är: Vad ska vi göra i dag för att den mest relevanta delen av samlingen ska bevaras i 100 år?
– Man ska ha i minnet att allt är förgängligt på lång sikt. Ingenting varar för evigt.

Joachim Hubers dröm är att …
… museer skapar hållbara strategier.
… intendenter skapar rimliga samlingspolicyer.
… konservatorer ställer mer modesta krav på magasinsförhållandena.
… arkitekter bygger enkla, hållbara byggnader som fungerar när man stänger av energisystemet.
… besökare är uppmärksamma på och intresserar sig för kulturarvet.