Kulturarvsdata och partners

För att kunna skapa och vara kreativ utifrån digitala kulturarvsdata behöver man kunna hitta dem. Här presenteras därför ett antal olika dataset och tjänster som kan användas under Hack for Heritage.

Andra öppna resurser med kulturarvsdata kan också användas, även om de inte är listade här. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt ända fram till slutet av september.

Samarbetspartners 2020:

K-samsök

Över åtta miljoner digitala kulturarvsobjekt, varav många helt fria att använda precis som du vill! Detta når du genom K-samsök och det API som finns öppet att använda. Du kan botanisera bland alla objekt i Kringla, en söktjänst som bygger på K-samsöks API.

De digitala objekten kommer från över 70 olika museer och kulturarvsinstitutioner runt om i Sverige, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr. Datat i sig kan visa föremål och händelser från hela världen, eller vad sägs om en prydnadskam från Brasilien, en ansiktsmask från Angola eller ett foto på damimitatören John Lind i New York. Du kan även hitta beskrivningar och bilder av bland annat fornlämningar och historiska byggnader, fotografier, ljudupptagningar samt föremålsbeskrivningar och bilder.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – SHR

Hemslöjden
Vi är en kreativ folkrörelse som i över hundra år arbetat med att tillvarata, utveckla och förnya handgjort skapande. Vi är nu ca 14 000 medlemmar i 90 föreningar på regional och lokal nivå. Vi ger ut den prisbelönta tidningen Hemslöjd och böcker om slöjd och hantverk. Inom Hemslöjden finns kunskap om återbruk, småskaligt skapande, kvalitet och hållbarhet och vi samlar såväl nybörjare som experter inom slöjd, hantverk, form och design.
Det handgjorda skapandet är ett viktigt bidrag till ett hållbarare samhälle. För individen betyder det att kunna omsätta kreativa idéer i praktisk handling som i sin tur ger möj­ligheter att själv kunna påverka sin närmiljö och samtid. Den kunskapen skapar självförtroende och bidrar till generations­överskridande gemenskap och en fördjupad och handgriplig demokrati.
Därför är det vår övertygelse att Hemslöjden kan vara med och rädda världen!

Zickermans studiesamling, kuturarvsdata på Digitalt museum

I början på 1900-talet påbörjade Lilli Zickerman, den svenska Hemslöjdsrörelsens grundare, sin resa genom Sverige för att dokumentera textilier på landsbygden. Mellan 1910-1932 fotograferade hon runt 24 000 bilder och många av bilderna handkolorerades.
Samlingen med originalbilder finns på Nordiska museet i Stockholm. På 1940-talet skapades en studiesamling av 12 000 dubbletter som deponerades på Konstfack. Under 2016 publicerade vi de första bilderna på Digitalt museum och sedan början av 2019 finns alla 12 000 bilder tillgängliga på Digitalt museum.
De 12 000 bilderna är sorterade i 133 mappar som är indelade efter olika tekniker. Samlingen innehåller omfattande kunskap om olika sorters mönster från hela Sverige och olika tekniker inom bland annat vävning och broderi. 

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening som verkar för fri kunskap. Vi är den svenska stödföreningen till Wikimedia Foundation, som driver en av världens mest besökta webbplatser, Wikipedia, och dess systerprojekt. Bland dessa finns Wikidata, en fri och öppen databas för strukturerade data, och Wikimedia Commons, en databas för bilder och andra mediafiler.

En stor del av vårt arbete handlar om att hjälpa andra organisationer att dela med sig av sina öppna resurser och material för att de ska kunna avnjutas av så många som möjligt. Tack vare dessa samarbeten kan du nu hitta material från flera svenska kulturarvsinstitutioner på Wikimedia Commons – allt från gamla kartor från Kungliga bibliotekets samlingar till sekelgamla jojkinspelningar.

Vi sprider även kunskap om hur man kan bidra till Wikipedia – och om hur man lär ut det till andra. Tillsammans med skolor, högskolor och bibliotek skapar vi förutsättningar för att flera ska kunna finna sig i en värld där kunskap är öppen och tillgänglig, inte bara som läsare utan gärna även som medskapare.

Institutet för språk och folkminnen

I Sägenkartan kan du botanisera bland tusentals äldre sägner från Sveriges alla hörn. Du hittar berättelser om jättar och häxor och kan läsa om möten med både tomtar, varulvar, näcken och självaste Djävulen. Detta spännande arkivmaterial når du genom Sägenkartan och det API som finns öppet att använda.

De digitala objekten, det vill säga sägnerna och berättelserna, som finns i Sägenkartan tecknades ner under det tidiga 1900-talet och samlades in till det folkminnesarkiv som i dag förvaltas av Institutet för språk och folkminnen (Isof). På kartan finns i dag ett urval, drygt 5 000 uppteckningar, från Isofs äldre arkivsamlingar och tryckta sägenutgåvor. Kartan utökas och utvecklas successivt med nya berättelser och nya funktioner. Läs mer om Sägenkartan.

Mittuniversitet

Vi är tre forskare från Mittuniversitetet i Östersund, Christer Hedlund, Thomas Persson Slumpi och Karin Ahlin, som kommer att närvara under Hack for Heritage. Vi kommer att följa hacket på distans och vår ansats för att samla in empiriskt material kommer vara att vi gör observationer samt enskilda intervjuer. Allt deltagande i forskningsstudier bygger på frivillighet från dig som deltagare och därför kan du alltid säga nej till att vara med, oavsett om det är observationer eller intervjuer. Vårt insamlade material kommer inte att röja någons identitet, då vi presenterar det avpersonifierat.

Karin Ahlin

Jag är systemutvecklaren som sadlade om och är nu forskare (filosofie doktor). Jag arbetade som systemutvecklare i IT-industrin i Sverige och utomlands under 25 år. De sista tio åren arbetade jag som utvecklingschef av digitalisering av offentlig verksamhets finansiella processer samt distribution och logistik av samhällskritiska varor, som t ex läkemedel. Under denna tid läste jag in en Masterutbildning inom IT Management och fortsatte sedan med doktorandstudier på Mittuniversitetet. Jag forskar främst med digitalisering av olika typer av processer, som t ex öppen innovation och även med publiceringen och användandet av offentliga verksamheters öppna data.

Christer Hedlund

Jag är teknologie doktor och processutvecklare  som successivt har flyttat fokus från tekniska tillverkningsprocesser till teamets och individens påverkan och inflytande på processer. Jag intresserar mig idag i min roll som forskare och lärare i ämnet kvalitetsteknik för utveckling och lärande på individ, team och organisationsnivå. Utveckling kan här innebära förändring i små systematiska steg eller i radikala språng där kundens perspektiv med avseende på nytta och värdeskapande tas tillvara. Jag har yrkeserfarenhet från både näringsliv och akademi.

Thomas Persson Slumpi

Filosofie doktor i data- och systemvetenskap med primärt forskningsintresse inom området digital teknologi i olika former av samarbeten. Digital teknologi i samarbeten kan handla om allt från hur en samskrivningstjänst kan användas vid ett fysiskt möte till helt digitaliserade innovationsprojekt. Samarbeten spänner också mellan individers samarbeten på privat nivå till mer styrda samarbetsprocesser på organisatorisk och samhällelig nivå, men fokus är alltid på hur användare närmare sig teknologin och vilken roll teknologi spelar i dessa processer.

 

K-samsök

Beskrivning: K-samsök innehåller över 8,8 miljoner digitala kulturarvsobjekt från över 70 olika institutioner. Tjänsten innehåller bland annat fotografier, museiföremål, ljudupptagningar, grafik, konst, kartor samt data om fornlämningar och byggnader.
Licens:

Metadata CC0

Rättighetsmärkning finns för merparten av de enskilda objekten (bild, ljud och video)

Format: rdf/xml, json-ld
Åtkomst söktjänst: Kringla
Åtkomst API: Läs mer här. Kom igång med API:et här.
Nyckel/inloggning: Ingen nyckel behövs för att använda API:et. Kringla kräver ingen inloggning.
Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: ksamsok@raa.se
x

Fornsök & KMR (Kulturmiljöregistret)

Beskrivning: Information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Innehåller även uppgifter om kända arkeologiska uppdrag.
Licens: Textmaterial/metadata CC0
Format: wms, datuttag i .gpkg eller .shp; rdf/xml och json-ld via K-samsök
Åtkomst söktjänst: Fornsök
Åtkomst wms/visningstjänst:
Lämningar:
https://pub.raa.se/visning/lamningar/wms?service=wms&version=1.1.0&request=GetCapabilities
Arkeologiska uppdrag:
https://pub.raa.se/visning/uppdrag/wms?service=wms&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Läs mer här

Åtkomst datauttag
Lämningar:
https://pub.raa.se/nedladdning/datauttag/lamningar/
Arkeologiska uppdrag:
https://pub.raa.se/nedladdning/datauttag/arkeologiska_uppdrag/

Läs mer här

Nyckel/inloggning: Ingen inloggning för att nå söktjänst, wms och datauttag samt genom K-samsöks API.
Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: fornsok@raa.se
x

Bebyggelseregistret – BeBR

Beskrivning: Information om det byggda kulturarvet i Sverige. Informationen kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
Licens: Textmaterial/metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för merparten av de enskilda bilderna. Läs mer om Bebyggelseregistret rättighetsmärkningar här.

Format: wfs, datauttag i .shp eller .tab, xml och json-ld via K-samsök
Åtkomst söktjänst: Bebyggelseregistret
Åtkomst datauttag: BeBR datuttag

Mer information om datauttagen kan hittas här.

Nyckel/inloggning: Ingen inloggning för att nå söktjänst, wms och datauttag samt genom K-samsöks API.
Kontakt: bebyggelseregistret@raa.se
x

Sägenkartan, Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning: Data om sägner i Sägenkartans API innehåller ca 5 000 berättelser från olika delar av Sverige. Innehållet består av bearbetat arkivmaterial från Institutet för språk och folkminnens folkminnessamlingar.
Licens: CC BY 2.5 Sverige. Licensen omfattar endast det svenska sägeninnehållet i API:et. Övrig data får inte användas av upphovsrättsliga skäl.
Format: json
Åtkomst söktjänst: Applikation som söktjänst: https://www.isof.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html
Åtkomst API: https://frigg.isof.se/sagendatabas/api/es/ med fasta parametrar som tillägg i alla webbtjänst-anrop: type=arkiv,tryckt&country=sweden&categorytypes=sägner. OBS: API som Sägenkartan i dag använder måste anropas med ”endpoints”. Nytt API med samma funktionalitet https://frigg-test.isof.se/TradarkService/api/es/ kan anropas utan ”endpoint” och då visas ett enkelt ”swagger-utseende”. Dock saknas merparten av beskrivningarna där. För mer om beskrivningar se ”Övriga resurser:”.
Nyckel/inloggning:
Användarvillkor: http://www.isof.se/4.60689b811740c16e3ab7fa08.html
Kontakt: per.laas@isof.se (systemutvecklare, Isof)
Övriga resurser: HackatonSägendata – teknisk information

Datamodell Webbtjänst Sägenkartan

x

ArbetSam via Wikidata

Beskrivning: Items på Wikidata som representerar arbetslivsmuseer, baserat på Arbetsams egna data samt data som bidragits av Wikimediagemenskapen.
Licens:

CC0

Format: json
Åtkomst söktjänst: https://www.wikidata.org/w/index.php?search
Åtkomst API: https://query.wikidata.org
Nyckel/inloggning:
Användarvillkor: Enligt https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Kontakt:
x

Digitala Forskarsalen, Riksarkivet

Beskrivning: Digitiserade arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets porträttsamlingar och mycket mer. Det finns ca 100 miljoner publika bilder. Här finns också material som gör forskningen enklare i form av sökbara register och databaser (ca 30 miljoner poster).
Licens:

Olika

Format: jpeg
Åtkomst söktjänst: https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
Kontakt: jens.kling@riksarkivet.se
x

TORA, Topografiskt register på Riksarkivet

Beskrivning: Kartgränssnitt med historiska bebyggelseenheter lokaliserade utifrån 1600-talets geometriska kartor. Här ingår namn, precision, källa (historisk karta), koordinat och enheterna är länkade till Riksarkivets topografidatabas med uppgift om socken/församling, kommun och län (indelning ca 1950–1990). Många enheter är också länkade till Vasatidens indelning med socken, härad och landskap
Licens:

CC0

Format: Olika
Åtkomst söktjänst: https://riksarkivet.se/tora
Kontakt: olof.karsvall@riksarkivet.se
x

Öppen historisk kulturarvsdata, Riksarkivet

Beskrivning: BornDigital-data som levererats från statliga myndigheter till Riksarkivet från 1970 och framåt. Bl.a. ritningsregister från Statens Järnvägar, tidsstudier rörande skolpersonal från 1960-talet och register över härads- och gårdsfogdars räkenskaper.
Licens:

CC0

Format: csv, pdf
Åtkomst söktjänst: https://riksarkivet.se/psidata
Kontakt: jens.kling@riksarkivet.se
x

Zickermans studiesamling, Hemslöjden

Beskrivning: Röllakan, dukagång, opphämta och dräll är några av de fantastiska namn som finns i  Zickermans studiesamling, en samling på 12 000 bilder. Vill du göra denna kulturskatt tillgänglig för fler? Vill du lära dig mer om textila tekniker, inspireras av alla de mönster och symboler som finns i samlingen och ta denna samling till en ny nivå? Då ska du ta dig an utmaningen att göra Zickermans studiesamling tillgänglig för fler!
Licens: CC BY (foto)
Format:
Åtkomst söktjänst: Zickermans studiesamling på Digitalt Museum
Åtkomst API: Via K-samsöks API eller Digitalt Museums API 
Kontakt: agneta.carlson@hemslojden.org
x

Tiréns samling, Svenskt Visarkiv

Beskrivning: Jojkinspelningar, 288 stycken, från vaxrulle från tidigt 1900-tal.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (ljud)
Format: wav/mp3, xml
Åtkomst söktjänst: Karl Tiréns fonografinspelningar
Åtkomst API:
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Musikinstrumentsamlingen, från Scenkonstmuseet

Beskrivning: Bilder, metadata av musikinstrument (5432 stycken) samt även ljudfiler med inspelningar (717 stycken) av de som är i spelbart skick.
Licens: CC0 (metadata), CC BY (foto)
Format: mp3, jpeg, xml
Åtkomst söktjänst: MIMO
Åtkomst API: Europeana
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Helledays fotosamling, teater, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Fotografier (2291 stycken) från andra hälften av 1800-talet; rollporträtt, porträtt, scenbilder.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Nyckel/inloggning: API (CALM)
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Stereoskopbilder, med teatermotiv, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Bilder från 1800-talet, delvis handkolorerade, för att betraktas i stereoskop (ger tredimensionell upplevelse), 311 stycken.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Glasnegativ, från Musik- och Teaterbiblioteket

Beskrivning: Motiv och porträtt från svensk scenkonst under 1800-talet, 1710 stycken.
Licens: CC0 (metadata), Public Domain (foto)
Format: Okomprimerad tiff + metadata
Åtkomst söktjänst: Wikimedia Commons
Åtkomst API: Wikidata Query
Kontakt: sebastian.lindblom@musikverket.se
x

Nordiska museets föremålssamlingar

Beskrivning: Artur Hazelius började samla föremål 1872 och nu finns det över 1,5 miljoner föremål i samlingarna – storleken växlar från knappnålar till praktvagnar. Till och med en brandbil finns i Nordiska museets magasin. Tiden som museet skildrar är från 1520 till idag och museet samlar kontinuerligt in föremål. Drygt 350 000 föremålsposter är publicerade på Digitalt museum varav knappt 130 000 med bild.
Licens: CC0 (metadata)

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, föremål från Nordiska museet
Åtkomst API: Information om API
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets fotografiska samlingar

Beskrivning: Nordiska museet har med uppskattningsvis sex miljoner bilder en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden. Alltsedan starten har museet samlat fotografi, konst, vykort, bildtryck med mera. Museet har även producerat egna filmer och tillförts film som gåvor. Fältarbeten och andra dokumentationer har avsevärt utökat bildsamlingarna, och under senare årtionden har stora enskilda fotografarkiv och fotosamlingar från företag, föreningar och institutioner förvärvats. Knappt 50 000 fotografier är publicerade på Digitalt museum.
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, fotografier från Nordiska museet
Åtkomst API: Information om API
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets utställningar och mappar

Beskrivning: I samband med nya utställningar publiceras utställningssidor på Digitalt museum med de föremål och fotografier som förekommer i utställningen. Knappt 40 utställningar finns publicerade. Förutom utställningarna har museet även förberett knappt 130 ämnesbaserade mappar med föremål och fotografier. Utställningarna och mapparna kan förhoppningsvis inspirera till fortsatta sökningar i hela samlingen!
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning enligt Creative Commons finns för de enskilda objekten.

Format:
Åtkomst söktjänst: Digitalt museum, utställningar och mappar från Nordiska museet
Åtkomst API: Information om API
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Fotografregistret

Beskrivning: Nordiska museet förvaltar även Fotografregistret (Sverige) med uppgifter om ca 2 600 yrkesfotografer och 300 fotograffirmor. Detta finns tillgängligt på KulturNav och kan hämtas med hjälp av Kulturnavs API.
Licens: CC0
Format:
Åtkomst söktjänst: Kulturhistorisk fotografi (Sverige)
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Nordiska museets kulturhistoriska filmer

Beskrivning: Redan på 1920-talet började Nordiska museet spela in film och fram till andra världskriget fick man som enda museiinstitution statliga bidrag för att genom egen produktion bygga upp ett kulturhistoriskt filmarkiv. Ambitionen var att genom den rörliga bilden dokumentera, redovisa och bedriva grundforskning, samtidigt som man var väl medveten om mediets stora potential som pedagogiskt redskap.

Innehållsmässigt ligger tyngdpunkten på etnologins klassiska studieområden: folkliga sedvänjor, hantverk, klädedräkt, jakt och fångst med mera. Ett fyrtiotal filmer har digitaliserats och finns tillgängliga på YouTube.

Licens:
Format:
Åtkomst söktjänst: YouTube
Användarvillkor:
Kontakt: aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se
x

Europeana

Beskrivning: Genom Europeana når du över 58 miljoner digitala kulturarvsobjekt från framför allt europeiska institutioner. Bilder, texter, ljud, video och 3d-modeller, där det mesta är öppet att använda för vidare bearbetning.
Licens: Metadata CC0

Rättighetsmärkning finns för de enskilda objekten (bild, ljud och video)

Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Europeana Collections
Åtkomst API: https://pro.europeana.eu/resources/apis
Nyckel/inloggning: API-nyckel
Användarvillkor: Läs mer här
Kontakt: info@europeana.eu
x

Wikimedia API:er

Beskrivning: Wikipedia är världens största uppslagsverk – och dessutom helt öppet och fritt för alla att använda. Men artiklarna på 300 språk är bara en början; till ditt förfogande står även 63 miljoner bilder och andra mediafiler på Wikimedia Commons och och 89 miljoner dataobjekt på Wikidata. Här kan du hitta 51 bilder på dopfunten i Barlingbo kyrka och 1 000 objekt med länk till K-Samsök i Göteborgs kommun – och nu är det är upp till dig att presentera dem för världen.
Licens: CC BY-SA eller CC0 (Wikidata), CC BY-SA eller öppnare licenser (bilder på Wikimedia Commons)
Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst och data: Wikimedia Commons

https://query.wikidata.org/

Åtkomst API: https://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Data

 

Användarvillkor: API-etikett
Kontakt: alicia.fagerving@wikimedia.se
x

Wikimedia Monuments database

Beskrivning: Data som presenterar kulturarv, såsom monument och byggnader, från hela världen som Wikimedia-rörelsen har samlat in och lagt till Wikipedia och Wikidata. Det finns för närvarande data från ett 60-tal länder.
Licens: CC0
Format: dynamickml, kml, gpx, poi, html,layar, json, xml, xmlfm
Åtkomst API: https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Monuments_database/API
Användarvillkor: API-etikett
Kontakt: alicia.fagerving@wikimedia.se
x

Sketchfab

Beskrivning: Nedladdningsbara 3D-modeller på objekt eller miljöer kopplade till kulturarv.
Licens: Nedladdningsbara modeller är rättighetsmärkta enligt Creative Commons.
Format: Flera olika format
Åtkomst söktjänst: Sketchfab

Sökning: Kulturarv + Sverige

Sökning: Historia + Sverige

Sökning: Museum + Sverige

Användarvillkor: Terms of use
Kontakt: Se ansvarig institution i metadata för respektive objekt.
x

3D-modeller från Nationalmuseum

Beskrivning: Nedladdningsbara 3D-modeller på skulpturer från Nationalmuseum.
Licens: CC0
Format: .stl
Åtkomst söktjänst: MyMiniFactory
Användarvillkor:
Kontakt: Service för kontakt i tjänsten.
x

Digitalt Museum

Beskrivning: Kulturarvsdata från ett 60-tal svenska institutioner.
Licens: Majoriteten av objekten har rättighetsmärkning enligt Cretive Commons.
Format: xml, json
Åtkomst söktjänst: Digitalt Museum
Åtkomst API: https://dok.digitaltmuseum.org/sv/api
Kontakt: support@kulturit.no

Se ansvarig institution i metadata för respektive objekt.

x

ALVIN

Beskrivning: Plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv från arkiv, bibliotek och museer.
Licens: Varierande, men stora delar av materialet är Public Domain. Metadata är CC0.
Format: pdf, jpg, tiff, wav, mp4, mp3 och xml
Åtkomst söktjänst: ALVIN portal
Användarvillkor: Ladda ned och använd
Kontakt: per.cullhed@ub.uu.se
x

Kungliga biblioteket

Beskrivning: Olika datakällor från Kungliga biblioteket, innehållande bland annat Post- och inrikestidningar (1645-1707), digitaliserade tidningar från 1830-talet och framåt, äldre kartor, fornsvenska handskrifter, fonografinspelningar från sekelskiftet 1800/1900 samt ett antal digitaliserade äldre verk såsom Codex Aureus, Codex Gigas, Suecia antiqua et hodierna och avlatsbrev.
Licens: CC0, CC BY
Format: Varierande, men framför allt TIFF, JPEG2000, XML och MP3
Åtkomst söktjänst: Öppna data från Kungliga biblioteket
Kontakt: anders.blomgren@kb.se

Se även kontaktperson för respektive dataresurs. Använd då fornamn.efternamn@kb.se

x

Globala resurser med öppna kulturarvsdata

Beskrivning: Lista med över 350 resurser med öppna kulturarvsdata från hela världen.
Åtkomst söktjänst: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPS-KJptUJ-o8SXtg00llcxq0IKJu8eO6Ege_GrLaNc/