Om Arkivsök

Arkivsök ska göra det enklare för alla som vill att söka i Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Här kan du läsa mer om vad Arkivsök är och vad Arkivsök innehåller.

Vissa arkivhandlingar som är sekretessklassade, innehåller personuppgifter eller omfattas av begränsande upphovsrätt kan vara märkta som “dolda” och då kan du beställa filerna istället, om de bedöms kunna lämnas ut publikt. Du kan även beställa digitalisering av handlingar som inte tidigare är digitaliserade.

Tjänsten har varit en publik söktjänst sedan oktober 2021 och ersätter de tidigare söktjänsterna Kulturmiljöbild och Forndok, så att du söka fram allt på ett ställe.

Det här kan du hitta i Arkivsök

I Arkivsök hittar du fotografier, ritningar och publikationer från flera ämnesområden, huvudsakligen om arkeologi och bebyggelse.

Fotografier och andra bilder

Omkring 300 000 sökbara bilder, som hör till flera olika samlingar och arkiv: Arkeologi, bebyggelse, föremål och i vissa fall personbilder. Bilderna kommer både från enskilda arkiv och Riksantikvarieämbetets myndighetsarkiv.

Exempel på större bildsamlingar är:

 • Flygbilder
 • Kyrkobildsamlingen
 • Planscher ur Rosenhane-samlingen, Schering Rosenhanes planschsamling, i Vitterhetsakademiens bibliotek. Bladen är indelade i tre huvudgrupper: bataljer, ceremonier och fester samt topografica. Samlingen omfattar material från 1600- och 1700-talen samt 1800-talets första år. (Digitaliseringen av dessa pågår under hösten 2021).
 • Bilder av fornlämningar publicerade i gamla Fornsök, FMIS. Fotografier, ritningar, sonogram, med mera.
 • Ritningar – till exempel arkeologiska plan- och profilritningar och uppmätningsritningar av byggnader

Publikationer

 • Riksantikvarieämbetets utgivning i digital form (fram till 2021).
 • Serien Sveriges kyrkor
 • Fornminnesföreningens tidskrift
 • Fornvännen (fram till 2021)

Byggnadsantikvariska rapporter

 • Rapporter som inkommit från 2018 och framåt, rörande kyrkor eller byggnadsminnen som ej är statliga.
 • Förekommer även fåtal rapporter daterade före 2018.

Arkeologiska rapporter

 • Rapporter från arkeologiska uppdrag finns från 2013 och framåt.
 • Rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) 2000-2012.
 • En del arkeologiska rapporter före 2000 har importerats men materialet är inte komplett. De rapporter som saknas finns ofta tillgängliga i fysisk form via myndighetens arkiv eller bibliotek.

Arkeologisk dokumentation

 • Fyndlistor från arkeologiska uppdrag från och med 2019.

Lämningsinformation

 • Bilder av fornlämningar publicerade i gamla Fornsök (FMIS). Fotografier, ritningar, sonogram, med mera.
 • Inventeringsböcker från fornminnesinventeringar.
 • Händelselogg över fornlämningar och maritim specialdokumentation – registrerade på fornlämningar från FMIS fram till 2018.

Avvecklade system och webbplatser

 • Riksantikvarieämbetets arkiverade avvecklade system och webbplatser.

Register

 • Digitaliserade registerkort, till exempel Ikonografiska registret och Kulturhistoriska byråns ritningsregister över kyrkliga byggnader
 • Digitala register, till exempel Naturstensregistret

När du vill veta mer

Vanliga frågor om Arkivsök
Så söker du i Arkivsök
Hitta viss typ av arkivmaterial i Arkivsök