Utskick till registrerare – samlingssida

På den här sidan samlas de utskick som du som använder registreringsverktyget Fornreg får via e-post. Informationen skickas med jämna mellanrum och innehåller till exempel information om uppdateringar, förändringar av rutiner och praxis.

  • 9 juli 2019: Nu kan du arbeta med Övriga uppdrag. Uppdaterad handledning Fornreg version 2.0. Verkliga uppdrag. Support under sommaren.
  • 1 juli 2019: Fokus på nya Fornsök, Övriga uppdrag och kommande utveckling, Utbildning för lämningsregistrerare är ett krav, Uppgift om län, kommun, landskap och socken, PDF/A och transparenta bilder i rapporten, Historiska uppdrag och migrering från Samla, Påminnelse – så här skapar du uppdrag i Fornreg som LST-handläggare, Supporten under sommaren
  • 13 juni 2019: Information om Fältreg för lämningsregistrerare på länstyrelsen.
  • 12 juni 2019: Nu kan du börja använda Fältreg.
  • 13 maj 2019: Förtydligande angående lämningsnumret i Fornreg/Fornsök.
  • 8 mars 2019: Nu kan du testa nya Fornsök. Reviderade föreskrifter. Felaktig migrerad information. Import av historiska uppdrag och rapporter. Handledning och e-utbildning.
  • 1 februari 2019: Införande. Ärendehantering. Utveckling/Teknik. Prioritetsordning. Behörigheter. Import av insamlade historiska uppdrag och rapporter. Registreringsstopp.
  • 7 december 2018: Status införande. Information om pågående uppdrag.
  • 25 oktober 2018: Status införande. Information om pågående uppdrag. Utveckling. Övrigt.