Utskick till registrerare – samlingssida

På den här sidan samlas de utskick som du som använder registreringsverktyget Fornreg får via e-post. Informationen skickas med jämna mellanrum och innehåller till exempel information om uppdateringar, förändringar av rutiner och praxis.

  • 13 maj 2019: Förtydligande angående lämningsnumret i Fornreg/Fornsök.
  • 8 mars 2019: Nu kan du testa nya Fornsök. Reviderade föreskrifter. Felaktig migrerad information. Import av historiska uppdrag och rapporter. Handledning och e-utbildning.
  • 1 februari 2019: Införande. Ärendehantering. Utveckling/Teknik. Prioritetsordning. Behörigheter. Import av insamlade historiska uppdrag och rapporter. Registreringsstopp.
  • 7 december 2018: Status införande. Information om pågående uppdrag.
  • 25 oktober 2018: Status införande. Information om pågående uppdrag. Utveckling. Övrigt.