Utskick till registrerare – samlingssida

På den här sidan samlas de utskick som du som använder registreringsverktyget Fornreg får via e-post. Informationen skickas 6-8 gånger per år och innehåller till exempel information om uppdateringar, förändringar av rutiner och praxis.

 • 24 juni 2024, information om support under sommaren, om basutbildning i Fornreg och om hur man skapar länsstyrelseuppdrag
 • 11 juni 2024: information om driftsstopp i iipax 12 juni
 • 13 maj 2024: information om tekniskt underhåll 18-19 maj och 28-30 maj, påminnelse om fördröjning i tillgängliggörande av rapporter, information om Fältreg
 • 20 mars 2024: Fornreg basutbildning 14-15 maj, fördröjning i tillgängliggörandet av rapporter, uppdaterade handledningar för Fornreg. Bilaga: Nyheter i handledningarna.
 • 22 februari 2024: information om Fornreg-utbildningar våren 2024 (inkl ändrat datum), tips om stensträngar och stengärdsgårdar
 • 25 januari 2024: information om Fornreg-utbildningar våren 2024, planerat tekniskt underhåll 17-18 februari av karttjänster.
 • 18 december 2023: om support under jul och nyår, statistik antal fornlämningar
 • 21 november 2023: om tekniskt underhåll, intervju om Arkivsök, felrapportering till Metria, ladda upp rapport och fyndlista, vilka uppdrag som ska skapas i Fornreg, teknisk bugg (duplicerade geometrier)
 • 10 oktober 2023: om basutbildningar samt om driftsstopp
 • 29 augusti 2023: om datum för basutbildningar, driftsavbrott i e-arkivet, om RAÄ-nummer med status Överförd och Utgår, ny Öppna data-portal, tekniskt underhåll hos Lantmäteriet
 • 9 juni 2023: om fyndinformation i rapporter, support under sommaren, kommande Fornreg-utbildningar samt om tidigare problem med överföringen mellan ASK och Fornreg
 • 17 april 2023: tips om geometrier, ny funktion i Fornreg/Fornsök – specialtecken, ny version av Arkivsök, ny version av Fältreg
 • 14 februari 2023: ev avbrott i funktion för Fornreg och Fornsök, Fornreg basutbildning, kontrollera behörigheter
 • 13 januari 2023: information om Fornreg basutbildningar, om statistik för fornlämningar per län, om allmänna råd och vägledning rörande fornlämningsområde samt om fyndfördelning
 • 13 december 2022: information om support under jul och nyår samt om hantering av felaktigt avslutade uppdrag.
 • 15 november 2022: hantera skadestatus och undersökningsstatus, kom ihåg att ta bort gamla geometrier, tips om Lantmäteriets utbildningar om bl a ortnamn.
 • 5 oktober 2022: påminnelse om anmälan till höstens basutbildningar, några tips om sådant som ibland blir fel vid registrering, uppföljning av registrering, validering av geometrier – avstånd mellan geometrier som hör till en lämning, sjökort som nytt valbart kartlager.
 • 1 juli 2022: datum för höstens basutbildningar i Fornreg, support under sommaren
 • 3 maj 2022: Ny lagerväljare i Fornreg och Fornsök, ny version av Fältreg, problem med att ladda upp vektorlager i Fältreg.
  Bilaga: så fungerar den nya lagerväljaren.
 • 14 april 2022: Händelselogg och Maritim specialdokumentation inte tillgängliga under en period, driftstörningar i Fältreg, stopp i att ladda upp rapporter 20-21 april, Forndok ersätts av Arkivsök
 • 10 mars 2022: datum för Fornreg basutbildning, landskapsgränser – nytt kartskikt, hur ska lämningar utanför angränsande zon hanteras mm
 • 18 januari 2022: e-postproblem, nytt verktyg för support, datum för Fornreg basutbildning, registrera utanför uppdrag eller på Övrigt uppdrag, sjökort
 • 15 december 2021: kontrollera giltighetstid för behörigheter, statistik till länsstyrelsernas ÅR, information om support, introduktion om Arkivsök, vidareutveckling av Fältreg
 • 25 oktober 2021: ny tjänst Arkivsök; om personuppgifter i Fornreg/Fornsök
 • 27 augusti 2021: påminnelse om anmälan till Fornreg-utbildning, tips för att göra rätt vid registrering, sökhjälp för Forndok
 • 28 juni 2021: om du tappar bort ditt lösenord till Fornreg, support under sommaren, ny version av Fältreg, höstens datum för Fornreg-utbildningar
  Bilaga: beskrivning av förändringarna i Fältreg
 • 30 mars 2021: uppdatera KMR efter länsstyrelsebeslut, fråga om Fältreg, Undersökningsredovisning har lagts till i listan på dokument som man kan ladda upp, principer för undersökningsområden, tryckta rapporter ska inte skickas till Riksantikvarieämbetet
 • 18 januari 2021: validering av geometrier, basutbildning i Fornreg, rekommendation för antikvarisk bedömning och allmänna råd för fornlämningsbegreppet, information om yngre vrak i KMR
 • 11 december 2020: support under jul och nyår, nya funktioner i Fornreg, basutbildningar 2021, Fältreg, avsluta uppdrag.
 • 18 november 2020: Förändringar av Fornreg och Fornsök.
  Bilaga: nya funktioner och förändringar i gränssnittet för Fornreg/Fornsök, beständiga länkar i Forndok, förändring av Riksantikvarieämbetets öppna data-portal.
 • 2 oktober 2020: licensiering av rapporter och publikationer, verifikationsuppgifter openid, problem med Fältreg
 • 24 augusti 2020: basutbildning Fornreg hösten 2020, Övriga uppdrag, förtydligande om geometrier, ändring av antikvarisk bedömning
 • 18 juni 2020: nya funktioner – kompassikon och zooma till GPS-punkt; undersökningsområden och grävda ytor; frågor och svar från praxisseminarierna; support under sommaren
 • 24 april 2020: Slå samman geometrier, objekt med flera geometrier, uppdrag med länsstyrelsebeslut, praxisseminarierna, datauttag i formatet shape, förändringar i supporten
 • 6 mars 2020: Förändringar i Fornregs och Fornsöks utseende på grund av tillgänglighetsanpassning enligt WCAG.
  Bilaga: Beskrivning av förändringar.
 • 27 februari 2020: Om tryckta rapporter, enkät kring Forndok, importerade uppdrag samt om ny funktionalitet i Fornreg/Fornsök.
 • 30 januari 2020: Förändringar i lämningsinformation i samband med införandet av KMR, Fornreg basutbildning våren 2020, Tips om registrering
 • 17 december 2019: Inventeringsboksuppslag, Skog och historia-nummer-/identiteter och andra externa identiteter, Ytterligare sökfunktionalitet, Om utbildningar 2020, Praxisseminarium, Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning, Filformatet shape, Support under jul och nyår
 • 30 oktober 2019: Gamla Fornsök stängs den 6 november 2019.
 • 17 oktober 2019: Ny kan du ladda upp en fyndlista, Problemet med att klistra in länkar i dokument är löst, Nytt i Fältreg, Vad heter Kulturmiljöregistret på engelska?
 • 29 augusti 2019: Nya funktioner i Fornreg och Fornsök, Har du drönarbilder i rapporten? Då måste du ha spridningstillstånd. Övriga uppdrag och rapporter, Var noga med att inte dubbelregistrera geometrier, Kommer du att sluta på länsstyrelsen? Kvalitetshöjning i Kulturmiljöregistret.
  Bilaga: Beskrivning av nya funktioner i Fornreg och Fornsök
 • 9 juli 2019: Nu kan du arbeta med Övriga uppdrag. Uppdaterad handledning Fornreg version 2.0. Verkliga uppdrag. Support under sommaren.
 • 1 juli 2019: Fokus på nya Fornsök, Övriga uppdrag och kommande utveckling, Utbildning för lämningsregistrerare är ett krav, Uppgift om län, kommun, landskap och socken, PDF/A och transparenta bilder i rapporten, Historiska uppdrag och migrering från Samla, Påminnelse – så här skapar du uppdrag i Fornreg som LST-handläggare, Supporten under sommaren
 • 13 juni 2019: Information om Fältreg för lämningsregistrerare på länstyrelsen.
 • 12 juni 2019: Nu kan du börja använda Fältreg.
 • 13 maj 2019: Förtydligande angående lämningsnumret i Fornreg/Fornsök.
 • 8 mars 2019: Nu kan du testa nya Fornsök. Reviderade föreskrifter. Felaktig migrerad information. Import av historiska uppdrag och rapporter. Handledning och e-utbildning.
 • 1 februari 2019: Införande. Ärendehantering. Utveckling/Teknik. Prioritetsordning. Behörigheter. Import av insamlade historiska uppdrag och rapporter. Registreringsstopp.
 • 7 december 2018: Status införande. Information om pågående uppdrag.
 • 25 oktober 2018: Status införande. Information om pågående uppdrag. Utveckling. Övrigt.