Nyhetslista

Visar 1-10 av 10

 • Råd & stöd till museer

  Olika plastföremål i en monter.

  Arbetar du på museum och letar efter användbara råd? Riksantikvarieämbetet har sammanställt rekommendationer för dig som jobbar med samlingar och utställningar – här tipsar vi om några av dessa. Riksantikvarieämbetet har i år fått ett utökat uppdrag på museiområdet och mycket

 • Inbjudan till museidialog i höst

  25340619539_ad8a8a251d_k

  Som ni vet har Riksantikvarieämbetet sedan den 1 juni 2017 fått ett utvidgat ansvar inom museiområdet. Vårt uppdrag innebär bl.a. att främja utveckling och samarbete på museiområdet, samla in och förmedla kunskaper samt erbjuda teknik- och metodstöd till landets alla

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Museer

  Etiketter:

 • Museidialogen går in i ny fas

  Seminarium på Gotlands Museum under Almedalsveckan.

  Under våren har Riksantikvarieämbetet drivit en dialog med museisektorn i Sverige. Målet har varit att hämta in synpunkter, önskemål och behov inför att Riksantikvarieämbetet fått ett samlat ansvar för museifrågor av Sveriges riksdag. Till hösten fortsätter dialogen och det viktiga

 • Museidialogsmöte Göteborg 28 mars

  Göteborgs stadsmuseum

  Det tredje öppna museidialogsmötet hölls på Göteborgs stadsmuseum den 28 mars. Cirka 40 personer kom från flera olika museer i västra Sverige och innan mötet ens hade startat var diskussionerna i full gång. Efter att Ulrika Mebus kort hade berättat om det

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Museer

  Etiketter:

 • Centralmuseernas samarbetsråd

  Fredrik Linder, kulturdeparementet, Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kulturministern och Stina Westerberg, ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd.

  Scenkonstmuseet, 9 februari 2017 Deltagare från Riksantikvarieämbetet: Lars Amréus, Ulrika Mebus, Henrik Löwenhamn Veckans tredje och sista möte skedde på Scenkonstmuseet bara timmar innan museet skulle invigas. Vi var inbjudna av Centralmuseernas samarbetsråd för att berätta om vårt nya uppdrag

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Museer

  Etiketter:

 • Sveriges hembygdsförbund

  Jan Nordwall och Kjell Gustafsson från Sveriges hembygdsförbund.

  Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 9 februari 2017 Deltagande från Riksantikvarieämbetet: Lars Amréus, Ulrika Mebus och Henrik Löwenhamn Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygsförbund, hade med sig Kjell Gustafsson och Conny Sandberg till Storgatan i Stockholm för att få svar på några frågor

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Museer

  Etiketter:

 • Landsantikvarieföreningen

  Lars Amréus på Landsantikvarieföreningens Uppsala-möte.

  Uppsala-mötet med Sveriges Landsantikvariers förening Upplandsmuseet 7 februari 2017 Deltagande från Riksantikvarieämbetet: Lars Amréus, Ulrika Mebus och Henrik Löwenhamn Det första externa mötet inom projektet Museidialogen var Sveriges landsantikvariers förenings Uppsala-möte i tisdags, 7 februari. Vi fick möjligheten att vara

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Museer

  Etiketter:

 • Ansökan om bidrag till arbetslivsmuseer 2017

  Den ideella föreningen Garpens vänner är en av de arbetslivsmuseum som tilldelades projektbidrag 2016.

  Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Sista ansökningsdag är måndag 20 mars 2017. Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidragsfördelningen kommer under 2017 följa samma linjer som de

 • Nu startar Museidialogen

  Ulrika Mebus.

  Inför Riksantikvarieämbetets utökade uppdrag som central museimyndighet kommer Museidialogen att genomföras under våren. Ulrika Mebus har i uppdrag att samtala med museerna omkring deras önskemål och behov av stöd. I lagrådsremissen Kulturarvspolitik föreslår regeringen att Riksantikvarieämbetet skall ges ett samlat

Gå till sida 1 (Denna sida), 2. Nästa