Detalj av Gökstenen utanför Strängnäs. Stenen är ristad av en person som förmodligen inte har varit riktigt runkunnig.Detalj av Gökstenen utanför Strängnäs. Stenen är ristad av en person som förmodligen inte har varit riktigt runkunnig.Foto: Magnus Källström (CC BY)

Runskolan

I skolan är det många elever som får i uppgift att forska kring runor och runstenar. Det är vanligt att de tar kontakt med Riksantikvarieämbetet för att få svar på sina frågor. Ofta är det ungefär samma frågor som ställs. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren här. Vi har också illustrerat svaren med många bilder. Vi hoppas att du skall hitta de uppgifter du söker på våra sidor.

Många människorna som bodde här i Sverige för mer än tusen år sedan kunde både läsa och skriva. Men de använde inte likadana bokstäver som vi gör idag.

Ännu längre tillbaka i tiden, innan de som bodde i vår del av världen kunde läsa och skriva, fanns det folk på andra platser som hade lärt sig det. De som bodde i Grekland skrev med grekiska bokstäver till exempel. De som bodde i Romarriket vid Medelhavet skrev med latinska bokstäver. Det är samma bokstäver som vi använder idag och som alltså den här texten är skriven med.

Allmänt om runor

Skriva och läsa runor

Runstenar

Språk, bilder och färg

Runstenar och andra länder

Runor efter vikingatiden

 

Texterna till runskolan tillkom ursprungligen i samband med en serie TV-program som producerades tillsammans med Utbildningsradion i slutet av 1990-talet. Texterna uppdateras dock löpande och vissa är nyskrivna.

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384, magnus.kallstrom@raa.se

Dela sidan på