De olika stegen vid undersökning av ytskikt. Foto: (CC BY)

Arbetar du med färg och ytbehandling?

I början av augusti publicerades en ny standard om gemensamma principer för kartläggning och datering av ytskikt på byggt kulturarv. Standarden rör bemålade ytor på bland annat väggar, tak, snickerier, fasader och grindar. Den riktar sig till dig som planerar, genomför eller dokumenterar färgundersökningar för bevarande av byggt kulturarv.

Genom gemensamma principer och bästa praxis kan ytor som riskerar att gå förlorade, istället bevaras och dokumenteras. Aktörer i Sverige och övriga Europa kan med hjälp av den gemensamma standarden säkerställa att beslutsunderlagen innehåller grundläggande och värdefull dokumentation av färghistoriken, såväl interiört som exteriört. Standarden innehåller information om hur man kan kartlägga bemålade eller dekorerade arkitekturdelar inför en restaurering eller annan förändring.

Standarden ”Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation” har tagits fram av en internationell arbetsgrupp med experter från hela Europa och är den första standarden inom kulturarvsområdet med en svensk som ordförande. Idag finns det närmare 50 standarder att fritt ta del av, både på engelska och svenska. Standarderna har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritagei samarbete med den svenska kommittén SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv.

Läs standarden

Ta del av den nya standarden:
Standard – Bevarande av kulturarv – Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation SS-EN 17543:2021 (sis.se)

Ta även del av följande kompletterande standarder:
Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv (svensk version)
Tillståndsbedömning av fast kulturarv
Provningsmetoder – Bestämning av kulör på en yta

Kostnadsfri nedladdning

Här kan du läsa mer om kostnadsfri nedladdning och hur man registrerar ett konto.