Foto: (CC BY)

Nytt terminologiskt verktyg för att dokumentera hur kulturarvet förändras

Kulturarvet, vare sig det rör sig om fasta eller flyttbara objekt, är i ständig förändring. En förändring kan vara avsiktlig, exempelvis i det fall när ett objekt konserveras, eller oavsiktlig, till exempel när ett objekt blir skadat och förlorar delar av sitt kulturhistoriska värde.

Målgruppen för dokumentet är professionella aktörer inom kulturarvssektorn. Det kan vara museer, kyrkor, fastighetsägare och företag som arbetar med kulturarvet. Syftet med denna tekniska specifikation är att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer och underlätta för dokumentationen av kulturarvet.

Den tekniska specifikationen ”TS-EN 17135:2021 Bevarande av kulturarv – Generella termer för att beskriva förändringar hos objekt”, kan användas som ett terminologiskt verktyg vid dokumentation av såväl fast som flyttbart kulturarv. Det kan exempelvis handla om att dokumentera ett objekts tillstånd, att skriva en konserveringsrapport eller att planera för en kulturvårdande insats. De termer som finns listade är generella och har valts ut eftersom de är vanliga för flera materialkategorier eller objekttyper.

Den tekniska specifikationen har tagits fram av en internationell arbetsgrupp med experter från hela Europa. Termerna listas på engelska, franska och tyska.

Läs utan kostnad

Vill du läsa någon av de standarder som har publicerats kan du utan kostnad registrera ett konto hos Svenska Institutet för standarder, SIS.
Kostnadsfri nedladdning