Gästkollega Thea Winther från Riksarkivet i Kulturarvslabbet Foto: (CC BY)

Att vara gästkollega vid Kulturarvslaboratoriet

Som gästkollega har du möjlighet att komma till Kulturarvslaboratoriet på Riksantikvarieämbetet i Visby och få stöd och hjälp med en frågeställning som rör arbetet med kulturarvet.

Gör din ansökan här.

Du får möjlighet att utföra avancerade tester och analyser med laboratoriets analys- och dokumentationsutrustning. Detta görs i nära samarbete med personal som har bred kompetens inom området kulturarv och naturvetenskap. Gemensamt utformar vi ett projekt kring din frågeställning och bearbetar, diskuterar samt utvärderar resultaten.

Frågeställningarna kan röra kulturarvsarbete som behöver belysas eller besvaras med hjälp av området kulturarv och naturvetenskap. Det kan vara allt från materialundersökningar, nedbrytning, dokumentation och klimat till byggnadsrelaterade frågor och samlingsförvaltning.

Kulturarvslaboratoriet i Visby är en resurs för hela landet och som gästkollega kan du nyttja det kostnadsfritt. Med din frågeställning bidrar du samtidigt till att utveckla kunskap och metoder som kan vara till nytta för andra.

Riksantikvarieämbetet stödjer förmedlingen av resultat, kunskap och metoder samt medverkar ibland i publikationer. Vi kan också ge stöd genom att förmedla kontakter och utveckla samarbeten med andra institutioner för att ta dig vidare, till exempel genom nätverket Heritage Science Sverige (HSS).

Ett gästkollegesamarbete kan också leda till gemensamma ansökningar till större forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Mer information och inspiration om tidigare gästkollegeprojekt finns i Gästkollegor vid Kulturarvslaboratoriet söker svaren eller på sidan om tidigare gästkollegeprojekt.

Vem kan ansöka?

Frågeställningen ska vara knuten till en offentlig institution, till exempel ett museum, en länsstyrelse eller ett universitet.

Vi bedömer vad som är möjligt att genomföra i dialog med dig. Beroende på vad vi kommer fram till utformas ett projekt av lämplig storlek.

Vid ett gästkollegeprojekt upprättas en överenskommelse mellan Riksantikvarieämbetet och den institution som förvaltar det objekt som ska undersökas eller som äger frågeställningen.

Du som gästkollega är med och utför analyser tillsammans med oss. Du hjälper också till att sammanställa, diskutera, presentera och förmedla resultat och kunskap.

Vad kostar det att vara gästkollega?

Inom gästkollegekonceptet erbjuder vi utan kostnad de personalresurser som krävs för att ni skall få handledning till specifika instrument eller till att använda avancerade dokumentationsmetoder, samt för och efterarbete för gästkollegeprojektet

Gästkollegans institution ansvarar för ytterligare kostnader så som:

  • gästkollegans arbetstid, resor och boende,
  • transport för föremålen,
  • eventuella resor och boende för Riksantikvarieämbetets personal samt transport av analysinstrument om ett gästkollegeprojekt kräver analys utanför Kulturarvslaboratoriet,
  • eventuella förbrukningsmaterial.

Frågor och ansökan

Läs vanliga frågor och gör din ansökan här.