Foto: (CC BY)

Museer och hållbarhet

Omställning, anpassning och aktivt arbete för en hållbar samhällsutveckling är aktuellt hos dagens museer och besöksmål. 

Nedan finns en lista med länkar till information, stöd och verktyg för museernas hållbarhetsarbete . Tipsa oss gärna om du saknar något i listan.

Hållbarhetsstjärnan – en modell för museer

En modell för hållbarhetsaspekter framtagen i ett forskningsprojekt med särskilt fokus på museer och teatrar.

Hållbara museer

En sammanställning av information för en mera hållbar museipraktik som finns på Världskulturmuseernas webbsida.

Social hållbarhet

Beskrivning av begreppet som Riksantikvarieämbetet tog fram i samband med skriften Räkna med kulturarv.

Handbok för hållbar turismutveckling

Handbok för att arbeta metodiskt och steg-för-steg med hållbara besöksmål. Handboken är framtagen för  världsarv och andra kulturmiljöer, men kan även passa museer. Framtagen av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket. 

Klimatanpassning

Information på Riksantikvarieämbetets webb om hur kulturarvsförvaltare och institutioner kan arbeta med klimatanpassning.

Riskhantering och katastrofberedskap

Information på Riksantikvarieämbetets webb om beredskap och verktyg för riskhantering. Här finns även information om hur museer kan arbeta med skadedjur och mögel. 

Energi och inomhusklimat

Klimatkris och elbrist gör att många museer ser över sin energianvändning. Här finns information om energisparåtgärder i relation till bevarande av samlingar.

Upphandlingsmyndighetens råd för hållbar upphandling

Det finns möjlighet att ta stöd i upphandlingsmyndighetens rådgivning för återkommande museigemensamma varor och tjänster.

Our Collections Matter Toolkit

Verktygslåda som är framtagen av ICCROM för organisationer med kulturarvssamlingar, till exempel museer. Här finns en sammanställning av skrifter och verktyg för hållbarhetsarbete. Här går det att få stöd för att linjera arbetet i enlighet med Agenda 2030-målen. Se gärna ICCROMs video som förklarar hur verktygslådan fungerar.

Europeana Climate Action Community

En sammanslutning inom Europeana för professionella som arbetar med digitalt kulturarv och som vill minska sektorns klimatavtryck.

Sustaining Digital Heritage

ICCROM driver ett initiativ för hållbart digitalt kulturarv där de bland annat tagit fram verktyget A Self-Assessment Tool for Evaluating Digital Sustainability.

Museums Top Tips Guide

Lättillgängliga tips och fallstudier som sammanställts i en skrift av Julie´s Bicycle.

Toolbox – Museums for Climate Action

En sammanställning med verktyg, ramverk och initiativ för att hjälpa museer att mera aktivt arbeta med klimatomställning, på det egna museet och tillsammans med andra museer.

Termlista hållbar utveckling

En termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Institutet för språk och folkminnen.