Foto: (CC BY)

Museer och hållbarhet

Omställning, anpassning och aktivt arbete för en hållbar samhällsutveckling är aktuellt hos dagens museer. 

Nedan finns en lista med länkar till information, stöd och verktyg för museernas hållbarhetsarbete . Tipsa oss gärna om du saknar något i listan.

Social hållbarhet

Museerna bidrar till samhällets sociala hållbarhet på flera sätt.  Genom sin verksamhet möjliggör de förståelse mellan grupper och skapar en känsla av tillhörighet hos de enskilda individerna. Museer ökar människors välmående och välbefinnande och fungerar som långsiktiga och tillförlitliga institutioner i samhället.

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Många museer arbetar just nu aktivt med att ställa om för en minskad negativ påverkan på klimat och miljö i sina verksamheter, samtidigt som de upprätthåller ett bevarande och en utveckling av kulturarvet.

Koldioxidberäkning

Det finns initiativ inom museibranschen internationellt där det har tagits fram lösniningar för att beräkna koldioxidpåverkan från olika delar av museernas verksamheter. Även kalkylatorer som inte är direkt anpassade för museisektorn kan vara användbara.

Klimatanpassning

Övergripande ramverk och stöd

  • Hållbara museer. En sammanställning av information för en mera hållbar museipraktik som finns på Världskulturmuseernas webbsida.
  • Verktygslåda för museer i klimatkrisens tid. Några olika redskap hämtade från klimatpsykologi och miljökommunikation, som kan användas i museernas arbete med programverksamhet, kommunikation och utställningar. Framtagen av Sveriges latbruksuniversitet tillsammans med Moderna museet.
  • Our Collections Matter Toolkit. Verktygslåda som är framtagen av ICCROM för organisationer med kulturarvssamlingar, till exempel museer. Här finns en sammanställning av skrifter och verktyg för hållbarhetsarbete. Här går det att få stöd för att linjera arbetet i enlighet med Agenda 2030-målen. Se även ICCROMs video som förklarar hur verktygslådan fungerar.
  • Hållbarhetsstjärnan – en modell för museer. En modell för hållbarhetsaspekter framtagen i ett forskningsprojekt med särskilt fokus på museer och teatrar.
  • Museums Top Tips Guide. Lättillgängliga tips och fallstudier som sammanställts i en skrift av Julie´s Bicycle.
  • Toolbox – Museums for Climate Action. En sammanställning med verktyg, ramverk och initiativ för att hjälpa museer att mera aktivt arbeta med klimatomställning, på det egna museet och tillsammans med andra museer.
  • Termlista hållbar utveckling. En termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Institutet för språk och folkminnen.