Foto: (PDM)

Aktiviteter

Information om kommande och genomförda aktiviteter inom ”Berika metadata – berika forskning”. Webbinarier, workshops med mera.

2023:

FAIR data for Heritage Science. Implementing good data practices for researchers and specialists.

In 2022 a reasearch and development project was undertaken at the National Heritage Board with the aim of creating support and guides for making research data FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable), with focus on data created within Heritage Science. The work done at the Heritage Laboratory was used as a case study. Results from this project is published in a report in Swedish: FAIR data för Heritage Science: utvecklad praktik för öppna forskningsdata.

The results will also be presented in English in an open webinar on May 9th 2023, 14.00-15.45 CEST.

2021:

Seminarium digitalisera och beforska samlingar och arkiv

Råd och rekommendationer för forskningsansökningar som inkluderar digitalisering av arkiv och samlingar. Arrangerades den 25:e november 2021 gemensamt av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket. Syftet med seminariet är att skapa en transparent och öppen dialog mellan forskare och kulturarvsinstitutionerna som förvaltar samlingar och arkiv inför kommande utlysningar av forskningsmedel. Det handlar dels om kulturarvsinstitutionernas möjligheter och begränsningar med digitalisering och varför det är viktigt att en dialog förs redan inledningsvis inför en ansökan. Därtill önskar vi även öppna upp för en dialog om vilka behov forskningen har och hur vårt stöd kan utvecklas och förbättras.

Förhoppningen är att seminariet är starten för en öppen och prestigelös samverkan som i förlängningen kommer att leda till starka forskningsansökningar och ett mer digitalt tillgängligt kulturarv.

Mer information här

2020:

Enriching Metadata – Enriching Research

Under 2020 anordnade Riksantikvarieämbetet webbinarier och workshops tillsammans med Digital Humaniora Uppsala universitet, med stöd av Europeana Research Grants Programme. Fokus låg på hur man kommer åt, använder och berikar metadata i digitaliserade samlingar. Aktiviteterna vände sig i första hand till forskare och forskarstudenter, samt alla som jobbar med samlingar, digitalisering och/eller forskningsstrategier på framförallt museer.

Evenemangen gav inspirerande exempel och handfasta råd, men gav även forskare och museipersonal möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar och behov som finns hos respektive grupp. Fokus var på att öka forskares förmåga att hitta och att använda digital samlingsinformation, samt att visa hur forskningsresultat kan levereras så att de blir till nytta även för samlingsförvaltarna. Vi ska bidra till att belysa kulturarvssamlingarnas potential att generera ny kunskap genom forskning och förmedling.

I juni genomfördes öppna webbinarier på engelska. Inspelningarna finns att hitta på denna webbsida.

Under hösten 2020 hölls workshops i mindre grupper på distans.

Resultat från webbinarier och workshopparna är bland annat en sammanställning av länkar och läroresurser samt sammanställning av auktoriteter och standarder som är användbara för kulturarvsforskare.