Foto: (PDM)

Aktiviteter

Information om kommande och genomförda aktiviteter inom ”Berika metadata – berika forskning”. Webbinarier, workshops med mera.

Enriching Metadata – Enriching Research

Under 2020 anordnar Riksantikvarieämbetet webbinarier och workshops tillsammans med Digital Humaniora Uppsala universitet, med stöd av Europeana Research Grants Programme. Fokus ligger på hur man kommer åt, använder och berikar metadata i digitaliserade samlingar. Aktiviteterna vänder sig i första hand till forskare och forskarstudenter, samt alla som jobbar med samlingar, digitalisering och/eller forskningsstrategier på framförallt museer.

Evenemangen ska ge inspirerande exempel och handfasta råd, men kommer också ge forskare och museipersonal möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar och behov som finns hos respektive grupp. Fokus kommer att ligga på att öka forskares förmåga att hitta och att använda digital samlingsinformation, samt att visa hur forskningsresultat kan levereras så att de blir till nytta även för samlingsförvaltarna. Vi ska bidra till att belysa kulturarvssamlingarnas potential att generera ny kunskap genom forskning och förmedling.

I juni genomfördes öppna webbinarier på engelska, inspelningarna av dem finns att hitta på denna webbsida.

Under hösten 2020 kommer workshops i mindre grupper att hållas på distans. Mer information här.

Workshoppar – forska på och berika digitaliserade samlingar