Visby med ruiner, domkyrka och ringmur i Minecraft. Foto: (CC BY)

Gotland i Minecraft

Gotland i Minecraft är resultatet av ett experiment med Lantmäteriets data som underlag för världar i Minecraft.

Datafilerna, som kan laddas ner som världar i Minecraft, är att betrakta som ett råmaterial; fritt att modifiera, använda och återanvända för alla. De fungerar för både PC, Mac och Linux.

Datafilerna har Creative Commons-licens (CC BY). Detta betyder att du får använda filerna fritt, men om du sprider filerna vidare måste du ange Lantmäteriet som källa. Vi har listat och förklarat de olika Creative commons-licenserna.

Instruktion för nedladdning

Klicka på länkarna nedan och nedladdningen startar. Filerna ligger komprimerade i zip-filer. Instruktioner för hur du installerar filerna hittar du här.

Hela Gotland

Gotland, hela

(ca 6GB komprimerad, ca 61 GB okomprimerad)

 

Uppdelade kartor över Gotland och Visby

Visby

(ca 60 MB komprimerad, ca 450 MB okomprimerad)

Norra Gotland (ca 2.5 GB komprimerad, ca 25 GB okomprimerad)

Mellersta Gotland (ca 2.5 GB komprimerad, ca 25 GB okomprimerad)

Södra Gotland (ca 1.5 GB komprimerad, ca 17 GB okomprimerad)

Visby med flera av ruinerna

Större tätorter på Gotland, utom Visby

RomaSliteDalhemEndreVäskindeHemse

 

Skolor i Visby

SolbergaskolanGråboskolan (Närområde)Lyckåkerskolan (Närområde)Norrbackaskolan (Närområde)Terra Novaskolan (Närområde)Säveskolan

 

FAQ – Vanliga frågor om Gotland i Minecraft

Vad krävs för att kunna spela?

Du behöver en internetanslutning så att du kan ladda ner filerna, samt en licens för själva spelet.

Hur installerar jag filerna över Gotland?

På sidan Installera Minecraft-filerna hittar du instruktioner.

Hur använder jag översiktskartan?

I översiktskartan finns ”stolpar” med namnskyltar till orter eller kulturhistoriska byggnader och platser på Gotland. Trycker du på knappen som sitter på stolpen så teleporteras du ner till utvald plats.

Hur återvänder jag till översiktskartan?

Antingen trycker du på knappen på motsvarande teleporterings-stolpe nere i den högupplösta ”kartan”, eller så skriver du /tp 0 64 0 för att teleporteras tillbaka till översikten.

Det är svårt att känna igen byggnaderna i kartan. Varför är det så?

Byggnadernas läge är automatgenererade i spelmotorn utifrån Lantmäteriets geografiska data. Byggnadernas höjd är framtagna från laserskanningen av Sverige. Därefter är olika material/färger valda utifrån typ av byggnad. Fönster, dörrar och takformer är sedan utslumpade på dessa former för att skapa en mer levande värld.

Vad betyder de röd-vita pinnarna som står på taket av vissa byggnader?

Vi har markerat ut vilka byggnader som är kulturhistoriskt intressanta och är skyddade som byggnadsminne.