En målning packas in i packmaterial inför transport.Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Materialval för samlingsförvaltning

Silkespapper, bubbelplast, textil och glas. Ett medvetet materialval kan förebygga risken för att föremål skadas i utställningar, förvaring och vid packning. Informationen på denna sida är ett kort utdrag ur Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad om materialval och vänder sig till alla som arbetar med samlingar och föremål.

Ofta är det svårt att avgöra hur ett material kommer att påverka ett föremål över tid. Varje museum måste bestämma vad som är viktigt för deras materialval. Det finns flera saker att tänka på:

 • Föremålet. Hur nedbrutet eller känsligt är föremålet som ska packas, förvaras eller ställas ut?
 • Materialets funktion. Ska materialet till exempel vara stötdämpande, lufttätt eller tillåta luftflöde? Ska det vara återanvändningsbart, enkelt att arbeta med eller se snyggt ut?
 • Tid. Hur lång tid kommer materialet att vara i kontakt med föremålet? Ju längre tid desto viktigare är det att fundera på emissionsrisken.
 • Mängd. Hur stor mängd av materialet ska användas? En etikett på en vägg i ett stort rum påverkar luftkvalitén mindre än en klick lim inuti en utställningsmonter.
 • Klimat och miljö. Luftfuktighet, temperatur och ljusmängd påverkar hur material bryts ner och hur de samverkar med varandra. Hur kommer omgivningen för föremålen och materialen att vara?

Vad kan hända?

Vissa material för utställning, förvaring och packning kan orsaka skador på museiföremål. Material kan skada ett föremål genom direktkontakt, genom att materialet påverkar luftkvaliteten i ett utrymme eller mekaniskt genom att repa och slita på föremålet eller klibba ihop med föremålets yta. Material kan också brytas ner över tid och till exempel börja avge damm. För täta material i olämplig miljö kan påskynda mögelbildning. Material kan också dra till sig skadedjur som kan angripa föremål.

Neutrala material

Ett sätt att förebygga och minska nedbrytningen av föremål i samlingar är att välja material som är mer neutrala än andra. På marknaden finns det mängder av varor och det sker en ständig utveckling. Det är därför svårt att rådge om enskilda produkter, men Riksantikvarieämbetet arbetar för att bygga upp kunskap om hur luftkvalitén för föremål kan förbättras. Till exempel går det att screena material före de används i samlingsförvaltning med ett Oddytest. Kulturarvslaboratoriet har byggt upp en databas med de hittills undersökta materialen.

Checklista för materialval

 • Ska materialet användas till förvaring, packning eller utställning?
 • Vilka egenskaper ska materialet ha och hur länge ska det hålla?
 • Ta reda på föremålens egenskaper.
 • Ta reda på information om materialets produktion och innehåll.
 • Har materialet egenskaper som kan vara skadliga för ett föremål (exempelvis emitterande, syrahaltigt, statiskt, grov struktur)?
 • Ta reda på information om den miljö som materialet och föremålet ska vistas i.
 • Överväg alternativ till materialvalet och bestäm vad som är viktigast: materialets egenskaper, kostnader eller föremålets bevarande?
 • Vad står i museets policyer, riktlinjer eller förvaltningsplaner som kan påverka materialvalet (exempelvis brandskydd, skadedjurskontroll, bevarandeplaner, arbetsmiljöpolicy)?
 • Planera för den bearbetning som krävs för att materialet ska kunna användas (exempelvis tid för torkning av färg och sågning av skivor).
 • Hur ska materialet förvaras, hanteras och underhållas?
 • Var uppmärksam på förändringar såväl på föremålet som på materialet: yta, färg, form och lukt.
 • Överväg möjligheten att återanvända materialet.

Läs mer

Material som är mer neutrala än andra diskuteras i Vårda väl-bladet Material för utställning, förvaring och packning: Vanliga material.

Mer stöd för att resonera om materialval finns i Vårda väl-bladet Material för utställning, förvaring och packning: Allmänna utgångspunkter.