Utvärdering av projekt Kulturarvsinkubatorn

Hur går det för Kulturarvsinkubatorn? Vilka nyttor och värden har hittills kommit ur projektet? Och vad tycker egentligen de deltagande företagen?

Riksantikvarieämbetet är projektägare för Kulturarvsinkubatorn och med oss i projektet har vi Uppsala universitet Campus Gotland med institutionerna för Speldesign, Informatik och Media samt konstvetenskap, liksom Science Park Gotland. Projektet pågår i tre år, under 2018–2021.

Det övergripande målet med att etablera en nationell kulturarvsinkubator på Gotland är att främja innovation och teknisk utveckling samt ökat entreprenörskap och företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.

Senaste utvärderingen

Läs mer om följeforskningen och om den senaste utvärderingen av Kulturarvsinkubatorn i två nya rapporter.