Museipanelen – om censur, museernas finansiering och nationella strategin

Kommer dagens polariserade samhällsdebatt att öka intresset för museer? Borde museerna bli bättre på att bära sina egna kostnader? Och är en gemensam strategi vad som krävs för att museerna ska lyckas med sin digitalisering? Det är frågorna som diskuteras i Museipanelen på Tekniska Museet under Omvärldsdagarna 2023.

Museipanelen är ett halvtimmeslångt panelsamtal där tre personer med olika perspektiv på museisektorn synar och diskuterar aktuella ämnen och trender. Sedan mars 2021 har panelister med olika perspektiv på museer anslutit digitalt till programmet som sänts från Riksantikvarieämbetets studio i Visby – hösten 2023 tar vi klivet ut ur studion och in på museerna.

Detta avsnitt är inspelat inför publik under Omvärldsdagarna på Tekniska Museet den 27 oktober 2023, med en panel bestående av:

  • Peter Skogh, museidirektör på Tekniska Museet.
  • Larissa Borck, antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands Museum.
  • Kerstin Brunnberg, journalist och ordförande för Folkteatern i Göteborg (inte längre för Kulturhuset Stadsteatern som sägs i programmet).
Tre porträttfoton mot orange bakgrund
Peter Skogh, Larissa Borck och Kerstin Brunnberg utgör Museipanelen på Omvärldsdagarna 2023. Foto: (CC BY)

Här är frågorna som tas upp i programmet:

Ger koranbränningar fler museibesök?

I vissa amerikanska delstater får skolor inte ta upp vissa ämnen som kan ge eleverna ”obehag, skuld eller ångest”, till exempel USA:s slavhistoria eller HBTQI-frågor. Detta sprider en rädsla bland kunskapsinstitutioner, som i en förlängning även kan påverka vad museer vågar visa i sina utställningar. Men African American Museum i Dallas har under det senaste året sett en fördubbling av sitt besöksantal till följd av skolornas censur. I Sverige har inte minst koranbränningarna skapat en debatt om yttrandefrihet. Kommer den här samhällsdebatten att föra med sig ett ökat intresse för museer även här? 

Läs även Omvärld & insikts artiklar på tema yttrandefrihet:
”Debatten idag ska gynna samtalet imorgon”
”Den vetenskapligt baserade kunskapen är hotad”
”Breda samlingar är i sig ett skydd mot kritik”

Museerna – en ”bortskämd kulturelit”?

Under hösten har vi hört att Nationalmuseum kan tvingas flytta från sina lokaler och Naturhistoriska riksmuseet fick stänga akut eftersom taket höll på att rasa in, och nyligen kom larm från Jamtli om en liknande situation. Museerna dras med skenande kostnader för renoveringar och underhåll, och har inte råd att betala hyran. Samtidigt ser vi hur det moderatledda styret i Norrköping vill att kulturen ska finansieras mer av egenintäkter, och mindre av bidrag. Borde museerna bli bättre på att bära sina egna kostnader?

Lyckad digitalisering med gemensam strategi?

Riksantikvarieämbetet håller på att ta fram en nationell strategi för digitalt kulturarv. Tanken är att den ska peka ut riktningen och underlätta samordning och samarbete i kulturarvssektorn. Med hjälp av den ska kulturarvsinstitutioner kunna lära och dra lärdom och nytta av varandra. Under hösten har en turné genomförts för att fånga upp frågor och tankar från sektorn. Är en gemensam strategi det som krävs för att museerna ska lyckas med sin digitalisering?

 

Programmet leds av Riksantikvarieämbetets omvärldsredaktörer: Fredrik Emdén och Karin Olli-Nilsson.

Vill ni att Museipanelen kommer till ert museum våren 2024?  Ta kontakt med oss på omvarld (snabel-a) raa.se!

 

Kategori

Ämnen


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: