Amerikansk änger – Reesa vespulae

Ett förhållandevis vanligt skadedjur i Sverige.

Lever främst inomhus och kan orsaka svåra skador om den får leva ostört under en längre tid.

Om insekten

Ursprung från Nordamerika men återfinns nu i Norge, Finland, Danmark och Sverige sedan 1960-talet.

Vuxen

Skalbaggen är 2,2–5 mm lång. Halssköld och huvudet är svarta. Täckvingarna är bruna med svart behåring. Mittsömmen och
den främre delen är svart.
Den har ett gulbrunt tvärband
på främre delen av täckvingarna.
Korta antenner och uppifrån
något inbuktande kroppssidor.
Enbart honor har påträffats
vilket gör att man antar att
den har jungfrufödsel.

Larven

Larven är 5–6 mm långa.
Den har en långsträckt kroppsform med avsmalnande bakkropp. Kraftiga guldgula hårstrån på bakre delen av kroppen.
Svåra att särskilja från Trogoderma angustum.
Larven lever vanligtvis runt ett år och är allätare.

Brun insekt med korta antenner och gula band på täckvingarna.
Amerikansk änger – Reesa vespulae Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

 

Levnadsbetingelse

Den amerikanska ängern har jungfrufödsel, vilket innebär att honan lägger ägg utan att ha parat sig. I naturen lever de ofta i bi- eller getingbon och livnär sig på döda insekter.  Skalbaggen påträffas främst mellan mars till september och är nattaktiv.

En generation per år. Inte alla larver utvecklas till skalbaggar då det verkar krävas en köldperiod för att utvecklingen ska ske.

Skador

Ängrar är normalt städare i naturen då de äter rester av döda djur och växter. Inomhus och i museisamlingar kan detta dock bli ett problem. Larven gnager sig in i en död insekt och äter upp den inifrån vilket gör att de kan vara svåra att upptäcka. Då de har jungfrufödsel kan en larv orsaka svåra skador om den får leva ostört under en längre tid. Äter gärna på insektssamlingar, monterade djur och herbarier. Den har även rapporterats orsaka skador i spannmålslager samt på bokbinderier. Oklart om den angriper textilier, risken ökar om de innehåller annat organiskt material. Hög skaderisk.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att honorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Håll rent, städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Använd insektstäta förpackningar och lådor. Tänk på att även föremål ska vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

Tecken på angrepp är prydligt tuggade hål, frass och gamla larvskinn. Titta efter larvskinn och larver på mörka platser som till exempel i lådor då varje larv ömsar skinn flera gånger. De vuxna skalbaggarna kan återfinnas i fönsternischer eller lampkupor, speciellt på sommaren.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckter av angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. Isolera föremålet. Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand använd kemisk bekämpning. Det finns flera olika företag som arbetar med  skadedjursbekämpning och som kan ge råd.

Namn på olika språk

  • Latin: Reesa vespulae (Milliron, 1939)
  • Norska: Vespeboklanner
  • Danska: Amerikansk klanner
  • Finska: Riesekauoriainen
  • Engelska: Reesa vespulae
  • Tyska: Amerikanischer Wespenkäfer