Husbockslejon – Opilo mollis

Husbockslejonet lever i eller på döda träddelar, främst barrträd. Den äter andra insekter, bland annat husbockens larver, ägg och baggar och kan därför vara en indikator på angrepp från andra trädförstörande skadeinsekter.

Är beskriven som starkt hotad enligt svenska rödlistan och är ingen skadeinsekt. Om den påträffas, rapportera gärna till www.artportalen.se 

Om insekten

Husbockslejonet förekommer i Götaland och Svealand samt på Öland och Gotland.

Vuxen

Skalbaggen är 9-13 mm lång.
Den är gul eller brun med ljusa
band över täckvingarna.

Larven

Det tar två år innan larvutvecklingen
är klar. Larven lever på andra larver av skalbaggar.

Avlång brun insekt med ljusare fläckar vid benen
Husbockslejon – Opilo mollis Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Husbockslejonet är nattaktiv. Den lever i eller på döda träddelar, främst barrträd. Både vuxna och larver är rovdjur på andra trägnagare, bland annat husbockens larver, ägg och baggar.

Skador

Djuret orsakar inte skador själv, men i jakten på andra larver skjuter den ofta ut gnagmjölet ur veden. Detta gör det lättare att hitta andra insekter och skador med färskt gnagmjöl.

Förebyggande åtgärder

Att upptäcka angrepp

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Djuret orsakar inga skador själv, men var uppmärksam då de kan vara en indikator på förekomst av husbock eller andra träförstörande skadeinsekter.

Namn på olika språk

  • Latin: Opilo mollis
  • Norska: –
  • Danska: –
  • Finska: –
  • Engelska: –
  • Tyska: Hausbuntkäfer