Riksantikvarieämbetet

Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning.

Spår av det förflutna på Arkeologidagen 2017

Under Arkeologidagen, söndagen den 27 augusti, uppmärksammar vi arkeologins spännande upptäckter. Då kan allmänheten vid lokala arrangemang runt om i landet få ta del av fornlämningar i landskapet och studera fynden med arkeologens ögon. Var med och arrangera du också! Spåren

Publicerad:

Antal kommentarer:

Kategorier: Arkeologidagen


Nyhetslista

 • Kulturmiljöer som lockar många

  Eketorps borg

  Riksantikvarieämbetet har samlat besöksstatistik från 260 kulturmiljöer runt om i landet. Sammanställningen visar att kulturhistoriskt värdefulla miljöer lockar många besökare över hela landet, ofta är avgiftsfria och erbjuder en mångfald av innehåll och perspektiv. Publika kulturmiljöer har en stor potential

 • Regionalfondens finansiering av kulturmiljöprojekt

  EUflagga

  Riksantikvarieämbetet har undersökt varför relativt lite EU-medel fördelas till kulturmiljöer som är besöksmål. Resultaten visar bland annat att EU:s höga krav på en projektansökan gör att få kulturmiljöaktörer söker medel från fonden. Riksantikvarieämbetets undersökning visar att den sökande aktören måste

 • Årets bidrag för Kulturarvs-IT fördelat

  Upplandsmuseet är ett av 20 museer som fått del av Kulturarvs-IT för digitalisering av material i samlingarna.

  Under 2017 fördelar Riksantikvarieämbetet över tio miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder. Sammanlagt har  20 institutioner  beviljats bidrag.  – Bidraget till

Fler nyheter