Riksantikvarieämbetet

”Vi välkomnar ett vidgat uppdrag” Riksantikvarien om lagrådsremissen

Idag presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. Remissen kommer att ligga till grund för den kommande kulturarvspropositionen. Riksantikvarieämbetet får utökade ansvarsområden. Vid en presskonferens på Skansen klockan 13 presenterade ministern lagrådsremissen för den kommande kulturarvspropositionen. Lagrådsremissen beskriver


Nyhetslista

  • Mer att läsa för alla fornvänner

    Logga Svenska fornminnesföreningens tidskrift

    Det finns en ny, digital källa tillgänglig på nätet, Svenska fornminnesföreningens tidskrift. Alla artiklar mellan 1871 till och med 1905 är publicerade i samla.raa.se. Svenska fornminnesföreningens tidskrift ger en fascinerande inblick i framväxten av svensk arkeologi som en självständig vetenskap under sena 1800-talet

  • Ny rapport om Förbifart Stockholm och Drottningholm

    Drottningholm. Världsarv i vintertid.

    Trafikverket planerar för två vägprojekt som berör Drottningholms slott som världsarv och statligt byggnadsminne: E4 Förbifart Stockholm och väg 261 (Ekerövägen). Onsdagen den 30 november presenterar Trafikverket en konsekvensbeskrivning av vägprojektens påverkan på världsarvets värden. Regeringen har godkänt förbifarten. Men

Fler nyheter