Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet i Visby kommer att behöva mer personal för att lösa de nya uppgifterna som tas över från Riksutställningar.

Riksantikvarieämbetet presenterar plan för övertagande av uppgifter från Riksutställningar

Riksantikvarieämbetet har nu presenterat hur myndigheten planerar att ta över uppgifter från Riksutställningar. Efter vissa organisationsförändringar på Riksantikvarieämbetet utökas antalet tjänster på Gotland med 17 heltider. Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att förbereda inordnandet av vissa uppgifter som


Nyhetslista

  • Åtta miljoner till projekt om måltidsupplevelser

    Slåtterfolkets middag. Lekaryd, Småland.

    Nu finns åtta miljoner kronor att söka till projekt om regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer. Sista ansökningsdag är den 30 april 2017. Projekten ska bidra till ett eller flera av dessa områden: • Utveckling av turism genom att skapa måltidsupplevelser med regionalt och

  • Välbesökt inspirationsdag om kulturmiljö

    Lena Johansson, projektledare för Gruvuppdraget och riksantikvarie Lars Amréus laddar inför den fullsatta slutkonferensen för uppdraget.

    Det var fullsatt till sista plats när Riksantikvarieämbetet arrangerade en inspirationsdag om kulturmiljöers attraktionskraft, på Färgfabriken i Stockholm. Konferensen filmades och finns nu att se på raa.se/play. År 2014 fick Riksantikvarieämbetet ett regeringsuppdrag som handlat om att utveckla, samla och sprida

Fler nyheter