Riksantikvarieämbetet

Kulturarvets betydelse för social sammanhållning är ett av de områden som rapporten undersökt.

Så bidrar kulturarvet till en hållbar samhällsutveckling

Riksantikvarieämbetet presenterar den här veckan en ny rapport som visar hur kulturarvet spelar en positiv roll i arbetet för en hållbar utveckling. I rapporten Räkna med kulturarvet går myndigheten igenom hur kulturarvet påverkar såväl ekonomisk och miljömässig som social hållbarhet.


Nyhetslista

Fler nyheter