Riksantikvarieämbetet

Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning.

Spår av det förflutna på Arkeologidagen 2017

Under Arkeologidagen, söndagen den 27 augusti, uppmärksammar vi arkeologins spännande upptäckter. Då kan allmänheten vid lokala arrangemang runt om i landet få ta del av fornlämningar i landskapet och studera fynden med arkeologens ögon. Var med och arrangera du också! Spåren

Publicerad:

Antal kommentarer:

Kategorier: Arkeologidagen


Nyhetslista

 • Ny forskningsutlysning – Digital Heritage

  Eddie 1_DSC2225_Foto Rikkard Häggbom_CC BY

  Det finns nya pengar att söka för forskare i Sverige som vill delta i forskningskonsortier med andra länder i Europa. Nu öppnar den internationella forskningsutlysningen JPICH Digital Heritage, som för Sveriges del leds av Riksantikvarieämbetet. Följande teman står i fokus

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: FoU

 • Heritage science och en europeisk infrastruktur

  E-RIHS mobila laborativa undersökningar

  Utökat internationellt samarbete. Mobila laboratorier för att undersöka kulturarv på olika platser i Europa. Ökad tillgång för kulturarvsfrågor i storskaliga forskningsanläggningar och elektronacceleratorer. Ökad tillgång till referenssamlingar och forskningsresultat. Tvärvetenskap. State-of-the-art. Sådana är visionerna för E-RIHS. Vad är E-RIHS? I

 • Frågor om kulturarv och jordbruk samlar EU-medlemsstater

  Faksimil av omslaget till diskussions-Pm:n om kulturarv och jordbrukspolitik.

  Nätverket ”EU och kulturarv” har publicerat en diskussions-Pm (s.k. non-paper) om kulturarv och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Pm:n riktar sig bland annat till EU-kommissionen. Nederländerna har lett arbetet med Pm:n. Flera länders myndigheter har lämnat bidrag till skriften, däribland Riksantikvarieämbetet.

Fler nyheter