Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Kulturarv som stimulans för regional utveckling

  Antal kommentarer: 0
  Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet.

  Den 22 januari arrangerade Riksantikvarieämbetet tillsammans med Landstinget Västernorrland, Murberget Länsmuseet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland en konferens i Sundsvall på temat Kulturarv som stimulans för regional utveckling, med företagande och besöksnäring i fokus. Tanken med dagen var att den skulle

 • Framtidens folkbokföring: underlag för nya distrikt inlämnat till finansdepartementet

  Antal kommentarer: 0
  Snart upphör folkbokföringen i församlingar. I stället införs en distriktsindelningsom ska motsvara församlingsindelningen vid tidpunkten då kyrkan skildes från staten.

  Från och med 1 januari 2016 föreslås folkbokföringen av landets invånare ske efter distrikt istället för församling. Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet har tillsammans fått i uppdrag att kvalitetssäkra församlingsindelningen från 1999, då kyrkan skildes från staten, som ska ligga till grund för den nya

 • Jordbruksstöden för kulturmiljöer gör stor samhällsekonomisk nytta

  Antal kommentarer: 0
  Kulturmiljö i Jämtland

  Nyligen publicerade Jordbruksverket en rapport där effekterna av jordbruksstödet redovisas. Rapporten visar att störst samhällsekonomisk nytta ger miljöersättningarna till betesmarker och kulturmiljöer. I samhällsnyttan ingår bland annat arbetstillfällen och värdet av kollektiva nyttigheter som kulturmiljöer och biologisk mångfald. - Resultatet

Fler nyheter