Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Ny handbok för kulturmiljövårdens riksintressen

  Antal kommentarer: 0
  Bild av riksintresse

  Riksantikvarieämbetet har, sedan januari 2012, bedrivit det tvååriga projektet Kulturmiljövårdens riksintressen. Projektets övergripande syfte har varit att förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturvärden i enlighet med kultur- och miljöpolitiken, inklusive landskapskonventionen. Projektets uppdrag har inbegripit att bidra till

 • Vad ska vi med kulturarv till?

  Antal kommentarer: 3
  Kulturarvet rasar - panel i Almedalen

  Vad har det med dig att göra? Kulturarvet ger trygghet, sammanhang, mening och kunskap. Det ger oss möjlighet att förstå vilka vi är och är en resurs att ta med i samhällsutvecklingen, sägs det. Eller klarar vi oss utan kulturarv?

Fler nyheter