Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet har föreslagit en rad förändringar i reglerna kring utförsel av kulturföremål. Epitafium Kalmar Domkyrka.

Förändrade regler för utförsel av kulturföremål

Riksantikvarieämbetet har genomfört en Översyn av regelverket om kulturföremål och föreslagit nya regler för utförsel av kulturföremål. Bland förslagen som regeringen har att ta ställning till finns ändrade värdegränser och förslag till ursprungsneutralitet. Översynen av regelverket om kulturföremål (Ku2013/1344/KA) lämnades


Nyhetslista

Fler nyheter