Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Riksantikvarieämbetets roll i miljömålssystemet

  Antal kommentarer: 1
  Laponia världsarv

  Riksantikvarieämbetet har nyligen redovisat till regeringen om vårt bidrag till, och vår roll i miljömålssystemet. Vi har också lämnat vårt remissvar till Naturvårdsverket med anledning av den fördjupade utvärderingen av de 16 miljökvalitetsmålen. Här följer i korthet en beskrivning av

 • Vad är varsam energieffektivisering?

  Antal kommentarer: 0
  Energismart information om solpanelerna som installerats på The Mansion House, Dublin.

  Vad är varsam energieffektivisering och är det möjligt att genomföra energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förändra dess kulturhistoriska värden? Det är frågeställningar som belysts i ett nyligen avslutat FoU-projekt som genomförts i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet

 • Riksantikvarieämbetets miljöredovisning

  Antal kommentarer: 0
  Smedstorps by

  Minskade koldioxidutsläpp och ökad användning av videokonferenser är några av de positiva effekter som beskrivs i Riksantikvarieämbetets miljöredovisning för 2014. Miljöredovisningen beskriver hur verksamheten påverkade miljön under 2014 genom bland annat koldioxidutsläpp från tjänsteresor, energiförbrukning, pappersförbrukning och antal videokonferenser. Minskade

Fler nyheter