Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Miljoner till arbetslivsmuseerna

  Antal kommentarer: 0
  Det äldsta bevarade elektriska loket i Sverige finns på Norrbottens Järnvägsmuseum som i år får del av bidraget till arbetslivsmuseer från Riksantikvarieämbetet

  Riksantikvarieämbetet har fördelat sex miljoner kronor till landets arbetslivsmuseer. - Det är ett fantastiskt arbete som läggs ner vid Sveriges arbetslivsmuseer. En stor del av bevarandet av industrisamhällets kulturarv vilar på dessa ideella krafter, säger riksantikvarie Lars Amréus. Varje år

 • Den illegala handeln med kulturföremål

  Antal kommentarer: 0

  Fruktansvärda brott mot befolkning och kulturegendom har skett och sker fortlöpande. Historiska minnesmärken, därav flera världsarv, större föremål och statyer förstörs. De mindre föremålen som kan transporteras säljs på den illegala marknaden. Förstörelsen drabbar inte bara oss som lever nu

 • Översyn och revidering av riksintressen

  Antal kommentarer: 0
  Bild av riksintresse

  En översyn och revidering av riksintressen för kulturmiljövården pågår i större eller mindre omfattning i samtliga län. Riksantikvarieämbetet hanterar för närvarande revideringsförslag för ca 200 riksintressen i olika län. Arbetet beräknas pågå under de närmaste åren. Efter det att Riksantikvarieämbetets

Fler nyheter