Riksantikvarieämbetet


Nyhetslista

 • Medborgarundersökning om historiska platser

  Almviks Tegelbruk.

  Vad betyder historiska platser för dig. Under hösten genomförs en  medborgarundersökning om människors intresse och relation till historiska platser. Under hösten kommer Riksantikvarieämbetet med hjälp av SCB att skicka ut en enkät till 3 000 slumpvist utvalda personer i åldern

 • Kulturmiljöarbetet i Agenda 2030

  FN:s mål för Agenda 2030

  För ett år sedan antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för långsiktigt hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan för att förbättra välståndet för människor runt om i världen. Förutom fattigdomsbekämpning handlar Agendan om att etablera fria, öppna och inkluderande samhällen

  Publicerad:

  Antal kommentarer:

  Kategorier: Okategoriserade

 • Nordiskt riksantikvariemöte i Visby

  Mötets deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Färöarna, Finland och Åland samt Island.

  Den 22-24 augusti har Riksantikvarieämbetet stått värd för Nordiska riksantikvariemötet (NHHF) som i år ägde rum i Visby. Det Nordiska riksantikvariemötet samlar varje år generaldirektörer för de nordiska ländernas motsvarighet till Riksantikvarieämbetet. Det är ett tillfälle för deltagarna att mötas och

Fler nyheter