Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

  • Skogens berättelser – Skog och historia 2014

    Antal kommentarer: 0
    Seminariets första dag avslutades med ett besök i ett övergivet gruvområde utanför Malmstorp, Hällestad socken, i norra delen av Östergötland.

    Den 27-29 augusti hölls det återkommande Skog och Historia-seminariet som i år arrangeras av Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Östergötlands museum och Länsstyrelsen i Östergötland. Seminariet inleddes av riksantikvarie Lars Amréus – som själv är före detta fornminnesinventerare – och Skogsstyrelsens generaldirektör Monika

Fler nyheter