Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Riksantikvarieämbetet efterlyser en helhetssyn på landskap

  Antal kommentarer: 0
  Skog

  Riksantikvarieämbetet tillstyrker flera av förslagen i Miljömålsberedningens slutbetänkande “Med miljömålen i fokus”. Men det finns också brister. I det fortsatta miljömålsarbetet anser Riksantikvarieämbetet att en helhetssyn tydligare måste väga in kulturmiljön. Vidare bör begreppet Grön infrastruktur följa den Europeiska kommissionens

 • Ett slumrande verktyg för kulturvården

  Antal kommentarer: 0
  Standarder finns överallt omkring oss och driver fram nya produkter och metoder.

  Inom kulturvården är standarder som verktyg ännu i sin linda. Ett samarbete på europeisk nivå har dock pågått sedan 2002. Genom att använda fastställda definitioner, specifikationer och rutiner underlättas samarbete mellan olika branscher och aktörer. I våras presenterade Sveriges Standardiseringsförbund

Fler nyheter