Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet i Visby kommer att behöva mer personal för att lösa de nya uppgifterna som tas över från Riksutställningar.

Riksantikvarieämbetet presenterar plan för övertagande av uppgifter från Riksutställningar

Riksantikvarieämbetet har nu presenterat hur myndigheten planerar att ta över uppgifter från Riksutställningar. Efter vissa organisationsförändringar på Riksantikvarieämbetet utökas antalet tjänster på Gotland med 17 heltider. Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att förbereda inordnandet av vissa uppgifter som


Nyhetslista

Fler nyheter