Riksantikvarieämbetet

Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning.

Spår av det förflutna på Arkeologidagen 2017

Under Arkeologidagen, söndagen den 27 augusti, uppmärksammar vi arkeologins spännande upptäckter. Då kan allmänheten vid lokala arrangemang runt om i landet få ta del av fornlämningar i landskapet och studera fynden med arkeologens ögon. Var med och arrangera du också! Spåren

Publicerad:

Antal kommentarer:

Kategorier: Arkeologidagen


Nyhetslista

Fler nyheter