Riksantikvarieämbetet

Nora-Pershyttan förekommer i rapporten

Kulturmiljöarbetet i kultursamverkansmodellen utvärderat

Riksantikvarieämbetet har utvärderat kulturmiljöarbetets genomslag i kultursamverkansmodellen genom att undersöka vad och vilka aktörer som påverkar genomslaget. En av utvärderingens slutsatser är att kulturmiljöarbetet inte är självklart inom modellen. Bland annat finns olika uppfattningar om kulturmiljöarbetet ingår i modellen eller

Publicerad:

Antal kommentarer:

Kategorier: Kulturmiljö


Nyhetslista

Fler nyheter