Nyhetsarkiv
Ett tillgängligt besöksmål är Mala stenar, ett järnåldersgravfält med ramper och informationstavlor. Foto: (CC BY)

Webbutbildning för tillgängliga natur och kulturområden

Välkommen att förbättra dina kunskaper om att tillgängliggöra natur och kulturområden! Det här är en utbildning med stor flexibilitet och anpassningsbarhet. Genomför den när du vill på webben och välj de delar du har behov av för att öka dina kunskaper om tillgänglighet.

Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har tillsammans utformat en webbutbildning kring att tillgängliggöra natur- och kulturområden. Utbildningen lanserades vid årsskiftet 2019/2020 men är nu även textad och inom kort kommer den även ha uppläsningsfunktion. Dessutom finns nu en utvärdering för dig som genomfört utbildningen på inloggningssidan.

”Kursen har gett mig mycket värdefulla insikter i arbetet med tillgänglighet! Jag har fått bättre förutsättningar att på strategisk nivå stärka arbetet med att tillsammans med natur- och kulturmiljövården på Länsstyrelsen, kommunerna och de ideella friluftsorganisationerna utveckla detta viktiga arbete”. Fredrik Berg, Friluftssamordnare på Länsstyrelsen Värmland

Syftet med utbildningen är att långsiktigt bidra till att skapa bra förutsättningar för arbetet i skyddade natur- och kulturområden och bidra till bland annat friluftsmålens uppfyllnad. Men även att bidra till människors rätt och möjlighet att delta i samhället på lika villkor.

Målgrupp

Huvudmålgrupp är du som arbetar på länsstyrelsen med skydd av områden, besöksförvaltning, information eller friluftslivsfrågor i skyddade natur- eller kulturområden. Men även du som arbetar i en kommun eller på annat sätt känner dig berörd av utbildningen är lika välkommen att genomföra den, oavsett om du arbetar med skyddade eller icke-skyddade natur- eller kulturområden.

”Min förhoppning är att vi ska kunna nå ännu bredare till andra nyckelpersoner i samhället.  Det skulle ju inte vara fel om olika typer av politiker eller beslutsfattare lokalt och regionalt tar del av en sådan här utbildning också för att få en större förståelse för varför det här är en viktig fråga”. Lars Amréus Generaldirektör Riksantikvarieämbetet

Nedanstående citat och filmer speglar en del av vad utbildningen handlar om

Du kommer träffa flera av dem i utbildningen.

Myndigheters ansvar och politiska mål

”Det finns många goda anledningar att gå utbildningen. Jag tänker till en början att det finns en hel del krav i samhället som vi ska se till att vi lever upp till. Lagstiftningar allmänna råd och mycket annat och som i sig är grundade i internationella överenskommelser av olika slag”. Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket

Att vägleda personer för en ökad tillgänglighet

”Det finns ändå en generell grundregel. Om jag inte vet vad jag ska göra. Gör hellre något än ingenting. Ta ett steg i taget. Börja någonstans”. Thomas Fogdö, f.d slalomåkare och nu egen företagare. Föreläser nu bland annat om konsten att möta motstånd och att ta sig förbi svårigheter.

Att tänka brett

”För mig är tillgänglighet en mänsklig rättighetsfråga”. Lars Göran Wadén, tillgänglighetskonsult

Inkludera från början

”Jag önskar att man såg att alla människor är lika viktiga. Det är ju demokratiska rättigheter det handlar om”. Caroline Hammar tidigare föreläsare inom tillgänglighets-, funktionsrätts- och mångfaldsfrågor. Nu arbetar hon på Parasportförbundet som projektkommunikatör.

Behov för att uppleva natur och kulturlandskap

”Har jag inte tillräcklig information om området jag ska röra mig i så undviker jag att ge mig ut där. Jag går ju inte ut utan ledsagaren, men det är ju trevligt för ledsagaren att det finns underlättande omständigheter med tillgänglighet”. Göran Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg

Genomförande av tillgänglighetsåtgärder

”Ofta så har man väldigt bra koll i planeringsfasen. Hur det ska se ut och vad man vill göra, olika höjder på räcken och lutningar osv. Men sen i byggprocessen som ofta går snabbt, när man väl kommer igång och bygger. Så det händer mycket i byggprocessen och där gäller det att vara med själv. Framförallt i stora byggprojekt. Då gäller det att ha tät kontakt och mycket dialog med dem som bygger, så det verkligen genomförs som man har tänkt”. Daniel Gustafson, Nationalparksförvaltare Tiveden.

Webbutbildningen

Webbutbildningen är uppdelad i 6 kapitel, med flera avsnitt i varje kapitel, som handlar om:

  1. Begrepp, roller och ansvar
  2. Lagar och regler
  3. Universell utformning för tillgänglighet
  4. Arbetssätt; planering och målformulering
  5. Genomföra tillgänglighetsåtgärder
  6. Finansiering, upphandling och förvaltning

Blir du nyfiken? Du hittar mer information om utbildningen och hur du loggar in här.

Handboken som utbildningen är baserad på finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Ramp i Tanum. Foto: (CC BY)

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet. Mycket arbete pågår i landet för att öka tillgängligheten i natur- och kulturlandskapet.

Länkar

Här hittar du de kurser som finns hos Riksantikvarieämbetet.

Här kan du läsa mer om fysisk tillgänglighet.

 

Webbutbildningen är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.

 • Publicerad:
 • Uppdaterad: