Nyhetsarkiv
Bild på ett betonggolv som är översvämmat av vatten
Översvämning på Länsmuseet Gävleborg. Foto: (CC0)

Övning för ökad beredskap

Hur agerar du om det börjar brinna? Om det väller in vatten? Vad räddar du först? Svenska museer tog frågorna till en ny nivå när de övade beredskap inför kriser tillsammans med Riksantikvarieämbetet.

  • ”Det är översvämning i museets bottenvåning, vattnet når en halvmeter upp nu, elektriciteten och hissar fungerar inte.”
  • ”Museets egen personal har inte kunnat ta sig till jobbet eftersom vägar är raserade.”
  • ”Nu börjar det höra av sig folk som vill hjälpa till, hur kan vi ta emot deras hjälp?”
  • ”Nu ringer de från radion, vem håller kontakt med pressen och vilken information har vi till dem? Kan vi ha nytta av att de rapporterar?”

Övade för att testa planer

Under beredskapsveckan deltog runt 130 personer från svenska museer i en beredskapsövning som arrangerades av Riksantikvarieämbetet. Museernas personal var under dagen samlade och fick flera utmaningar och uppgifter att lösa.

Tanken med övningen var att ge museerna möjlighet att testa sina katastrofplaner och få insikter om vad de kan förbättra.

Prioriteringar behöver göras innan katastrofen

Det är lätt att tänka att det här med beredskap för museer handlar om bomb- och brandsäkrade bunkrar, transporter och massor av människor som ska mobiliseras för att rädda kulturföremål i händelse av kris eller krig. Men god beredskap börjar i vardagen genom att ha god koll på sina samlingar och vara väl förberedd.

– Ordning och reda och bra dokumentation är grunden för museets katastrofberedskap. Nästa steg är att göra riskanalyser och katastrofplaner och att ha tänkt igenom en prioritering bland föremålen, säger Erika Hedhammar, utredare och konservator som arbetar med riskhantering på Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet har tagit fram underlag för att stödja museer i detta. Det är praktiknära råd och processer som går att anpassa utifrån museers olika möjligheter och olika situationer.

Ett nationellt kulturskyddsråd

Ett förslag till nationellt kulturskyddsråd bereds just nu i Regeringskansliet. Syftet med rådet är att stärka skyddet för svenskt kulturarv i händelse av krig och rådet involverar aktörer inom både kulturarvs- och beredskapsområdet.

– Vi får inte tappa fart i den beredskapsplanering som redan pågår och föreslår därför ett råd med nyckelaktörer för de mest angelägna behoven av samordning och vägledning, men också ett bredare forum där fler aktörer kan hjälpas åt genom att dela information och utbyta erfarenheter, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

När du vill veta mer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: