Nyhetsarkiv
En hand håller tre krukskärvor till vänster och till höger ett ånglok som rullar ut i ett moln av rök.
Riksantikvarieämbetet samordnar varje år de två temadagarna Arkeologidagen i augusti och Kulturarvsdagen i september. Då bjuds allmänheten in till aktiviteter runt om i landet i syfte att upptäcka det lokala kulturarvet. Foto: (CC BY-SA)

Anmälan har öppnat för Arkeologidagen och Kulturarvsdagen

Nu välkomnar vi hembygdsföreningar, museer och andra kulturarvsaktörer att medverka med lokala eller digitala aktiviteter vid Arkeologidagen och Kulturarvsdagen – de två årliga evenemang som Riksantikvarieämbetet samordnar runt om i landet och där allmänheten bjuds in. 

Först ut är Arkeologidagen som i år arrangeras söndagen den 25 augusti. Två veckor senare är det dags för Kulturarvsdagen där själva temadagen firas söndagen den 8 september, men där det även går att medverka med arrangemang redan på fredagen och lördagen, den 6–7 september.

Öppet för alla att medverka

För att medverka med ett lokalt arrangemang behöver du inte vara expert och det kostar inget att vara med som arrangör. Vi välkomnar alla som vill lyfta fram och berätta om något kulturarv att delta med arrangemang – såväl museer, föreningar och andra organisationer som privatpersoner.

Det ska vara gratis att besöka arrangemanget och de eventuella miljöer som ni väljer att lyfta fram, eftersom en del av syftet är att locka fler och nya besökare att upptäcka arkeologi och kulturhistoria. Det är förstås tillåtet att uppmana besökarna att ge ett frivilligt bidrag till arrangemanget. (Ordinarie entréavgifter och eventuella materialkostnader vid prova-på-aktiviteter får dock tas ut.)

Skicka in era anmälningar senast den 30 juni om ni vill synas på vår webbplats med ert arrangemang under sommaren då många planerar sina besök. Efteranmälningar publiceras senare.

Om Arkeologidagen, 25 augusti

Arkeologidagen är vår årliga temadag med det stående temat ”Arkeologi och kulturhistoria”. Vid temadagen, som har arrangerats i över 35 år, sätter vi fokus på intressanta fynd och fyndplatser och inte minst arkeologens spännande arbete.

Syftet med Arkeologidagen är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. Genom att bjuda in allmänheten till lokala arrangemang såsom öppna utgrävningar, föreläsningar, vandringar genom fornlämningsområden eller digitala visningar bidrar evenemanget till att sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer.

Om Kulturarvsdagen, 6–8 september.

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar. Riksantikvarieämbetet är samordnare i Sverige och arrangerar evenemanget i samarbete med Sveriges hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd.

Kulturarvsdagen syftar till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer.

Årets gemensamma tema är ”Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatserDet nationella kulturarvet har mycket att berätta om hur samhällen och kulturer har knutits samman genom möten. Temat erbjuder en möjlighet för arrangörer och besökare att utforska hur människor rört sig och mött varandra genom historien.

Lockar många besökare

De båda temadagarna besöktes förra året av över 48 000 personer, enligt enkäten till alla medverkande arrangörer. Av arrangörerna svarade 97 procent att de tycker att det är viktigt att Riksantikvarieämbetet arrangerar dessa temadagar. Den stora andelen lokala arrangörer är aktörer från hembygdsrörelsen, följt av arbetslivsmuseer och därefter kommuner/regioner. 32 procent av arrangemangen hade särskilda aktiviteter riktade till barn.

Varmt välkommen med din anmälan!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: