Utställningen Duodje – Samiskt hantverk, Ájtte. Foto: (CC BY)

Samlingsforum 2021 – samlingarna med nya ögon

Samlingsforum är en mötesplats för alla som arbetar med samlingar på museer. Konferensen har arrangerats årligen sedan år 2010 och har blivit ett viktigt forum för såväl nätverkande som kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom samlingsförvaltning.

Årets konferens arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbottens museum, Silvermuseet och Sveriges Museer. Konferensen sändes live från Jokkmokk, den 17–18 november. Totalt var 350 deltagare anmälda som kunde delta digitalt och vi hade även en studiopublik på cirka 35 personer på plats.

Välkommen till Ájtte, Norrbottens museum och Silvermuseet. I år drar vi norrut och undersöker hur samlingar blivit till och hur vi kan se på dem idag. Hur tar vi vara på olika former av kunskap om föremålen, deras sammanhang och betydelser? Hur samarbetar vi med olika parter för att ge samlingarna en ny röst? Vilka roller kan samlingarna spela i samtiden?

Här hittar du länk till spellista på Youtube för hela konferensen.

Du kan också klicka på den programpunkt du vill se i programmet nedan.

Program för Samlingsforum 2021

Välkommen till Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Norrbottens museum och Silvermuseet. I år drar vi norrut och undersöker hur samlingar blivit till och hur vi kan se på dem idag: “Hur tar vi vara på olika former av kunskap om föremålen, deras sammanhang och betydelser? Hur samarbetar vi med olika parter för att ge samlingarna en ny röst? Vilka roller kan samlingarna spela i samtiden?”

Det är några av de frågor vi vill undersöka under årets Samlingsforum, där moderator Lisa Nilsen guidar oss genom programmet. Vi kommer också att få stifta bekantskap med de tre museernas verksamhet och som vanligt få höra lite nyheter av varandra.

Onsdag 17 november, 13.00–16.45

13.00 Välkommen till Samlingsforum 2021
Museichef Elisabeth Pirak Kuoljok hälsar välkommen till Ájtte

13.10 Film från Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

13.25 Samlad kunskap – föremål, forskning, förmedling
Ingela Bergman, Silvermuseet

13.45 Film från Silvermuseet

14.00 Urfolksrätt och museernas samlingar
Malin Brännström, Silvermuseet

14.20 PAUS

14.35 Hälsning från Riksantikvarieämbetet: utvecklingen av museiuppdraget
Eric Fugeläng, Riksantikvarieämbetet

14.55 Samiska samlingar i ett samiskt perspektiv och samarbete mellan museer i Sápmi
Liisa-Rávná Finbog, Tammerfors universitet

15.15 Rematriation of ládjogahpir – from museum collections to new life
Eeva-Kristiina Harlin, Sámi Museum Siida

15.30 PAUS

15.45 Repatriation as a process – the return of the Sàmi collection from the National Museum of Finland to the Sàmi museum Siida 
Elina Anttila, Finlands Nationalmuseum

16.05 Vilken kultur skådar kulturarvsturisten? Om anspråken att samla, bevara och visa “kultur” medelst fysiska föremål
Richard Pettersson, Umeå universitet

16.30 Bevare mig väl!
Prisutdelning av Nordiska konservatorförbundet svenska sektionens pris för årets kulturvårdsgärning

Torsdag 18 november, 09.00–14.30

09.00 Välkommen tillbaka
Peppe Bergström Hesselbom, kulturchef i region Norrbotten inleder dag två

09.10 Film från Norrbottens museum

09.25 Gamla fynd i nytt ljus – museisamlingar som värdefull källa till nya perspektiv på den tidiga järnhanteringen i norr
Nils Harnesk, Norrbottens museum

09.40 Ancestors of fjällko? Sampling aDNA from archaeological cattle bones
Auli Bläuer, Åbo universitet

09.55 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset: Arkivens betydelse för sannings- och försoningsprocessen
Stefan Aro, Sannings- och försoningskommissionen

10.15 PAUS

10.30 En uppstoppad ren med förare i ackja i Livrustkammarens samlingar
Ann Hallström och Sofia Nestor, Statens historiska museer

10.45 Att möta och dokumentera samiska föremål på Livrustkammaren och Skokloster slott tillsammans med samiska slöjdare
Sunna Kuoljok, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

11.00 Att tyda samlingarnas spår
Lisa Sputnes Mouwitz och Anna Stow, Medicinhistoriska museet Göteborg

11.15 Spelar det någon roll vem som samlar? Nya perspektiv på det svensk-judiska kulturarvet
Yael Fried, Judiska museet

11.30 Skapandet av en ny statlig museisamling
Johan Landgren, Forum för levande historia och Jonas Häggblom, Statens historiska museer

11.50 LUNCH

13.00 Samlingens biografi: föremålsbiografier, antikvarisk historia och kulturhistoriskt värde
Magnus O Ljunge, Dalarnas museum

13.20 Handbok för kunskapsuppbyggande i samlingsförvaltning
Klas Grinell och Elin Nystrand von Unge, Göteborgs museer

13.40 Samlingen – en kraft att använda i opinionsarbetet
Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museer

13.55 Avslutande samtal
Eva Ahlström, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum; Anna Lundgren, Norrbottens museum; Malin Brännström, Silvermuseet och Jeanette Gustafsdotter, Sveriges Museer, samtalar med Lisa Nilsen.

14.30 Slut

Tack för i år!