En leende kvinna står i en studio framför kameror och flera skärmar. Bakom skärmarna sitter en man och överser sändningen.
Digitala samtal, en webbinarieserie om digitalisering, våren 2024. Samtalen modereras av Lisa Berg, Riksantikvarieämbetet. Foto: (CC BY)

Digitala samtal – en webbinarieserie om digitalt kulturarv

Under våren 2024 inleder Riksantikvarieämbetet serien Digitala samtal. Samtalen sänds digitalt och handlar om digitalisering i olika former. Vi riktar oss till dig som jobbar med frågor som är kopplade till digitalisering inom museiområdet eller som har ett intresse av dessa frågor.

Välkommen till ett digitalt samtal där teknik möter människor och idéer frodas i den elektroniska atmosfären!

Samtalen är tänkta att vara på en lättsam nivå med information och erfarenheter från intern och extern expertis och varar i 45 minuter med inbjudna gäster och avslutas med en öppen frågestund.
Samtalen sker på Zoom via en öppen länk, ingen föranmälan krävs – det är bara att hoppa in!

Länk till Zoom för att delta i Digitala samtal (inloggningskod publiceras i anslutning till sändningen)
Ny i Zoom? Läs gärna mer under
Att tänka på under mötet.

Teman för samtalen har vi plockat upp efter att vi träffat kollegor från museer, arkiv och bibliotek runt om i landet hösten 2023, då vi diskuterade ”Nationell strategi för ett digitalt kulturarv”.

Aktuella samtal

Kommande samtal för hösten 2024 publiceras framöver.

Genomförda samtal

Här hittar du tidigare samtal med sammanfattande artiklar.

13 juni 15.00–15.45 | Släpp av ”Nationell strategi för digitalt kulturarv”

Idag är det äntligen dags att presentera den nationella strategin för digitalt kulturarv! Vi pratar om vilka viktiga inriktningar den innehåller, hur arbetet har gått till med att ta fram strategin och vad som nu är nästa steg för att omsätta strategin i praktiken.

Medverkande från Riksantikvarieämbetet är Eric Fugeläng, vik. överantikvarie och avdelningschef Museiavdelningen, Moa Ranung, programledare för Digital omställning på museiområdet och Lisa Berg, verksamhetsutvecklare.

22 maj 15.00–15.45 | GDPR

GDPR har ett lite dåligt rykte och känns ibland krångligt, men är ett av de verktyg som hjälper oss att veta vilka objekt och uppgifter som vi kan visa och på vilket sätt. Ett hjälpmedel helt enkelt. I ett samtal med Anna Hellgren Westerlund och Caroline Freyling från Integritetsskyddsmyndigheten samt Karolina Hedström, Stockholms Länsmuseum, DOSS och Susanne Nickel, Eskilstuna Stadsmuseum, pratar vi om hur vi ska tänka i GDPR-sammanhang.

Läs sammanfattning i text av samtalet om GDPR den 22 maj.

Inläsningsmaterial inför samtal om GDPR från Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (IMY):
Kunskapsfilmer om GDPR
Övergripande information om dataskyddsregler riktad till verksamheter
Behandling  av personuppgifter och regler för arkivering för myndigheter

22 april 15.00–15.45 | Rättighetsmärkning/licensiering

Vad menas med rättighetsmärkning och licenser? Hur kan/bör och måste jag märka upp min data? För att svara på dessa och andra frågor utifrån sina erfarenheter, deltar Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen, Annelie Månsson Hassby Helsingborgs museum och Marcus Smith från Riksantikvarieämbetet.

Läs sammanfattning i text av samtalet ”rättighetsmärkning och licensiering”, den 22 april.

Inläsningsmaterial inför ”Rättighetsmärkning/licensiering”:
Creative Commons – välj rätt licens!
Rättigheter | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

22 mars 15.00–15.45 | Länkade öppna data

Troligen har du hört talas om länkade öppna data och att det är något eftersträvansvärt. Kanske har du också tänkt, vad betyder det egentligen? Vad innebär det i mitt arbete och vad är vinsten av att länka ihop data? I ett samtal med Maria Carlsson, Riksantikvarieämbetet, Magnus Johansson, Världskulturmuseerna och Pernilla Karlsson från Göteborgs stadsmuseum, försöker vi att reda ut begreppen.

Läs sammanfattning i text av samtalet om ”vinsten med länkade öppna data”, den 22 mars.

Inläsningsmaterial inför Länkade öppna data:
Digisams vägledning till ett sammanlänkat kulturarv (diva-portal.org)
Linked Open Data – What is it? (youtube.com)
What is linked data? (youtube.com)

22 februari 15.00–15.45 | Hur kan vi använda sociala medier på bästa sätt för vår verksamhet?

I ett samtal med Jenny Sköld, Riksantikvarieämbetet, Kajsa Pontén Röcklinger, Gotlands Museums och Malin Andersson, Ekomuseum Bergslagen och Linda Olofsson, Sala Silvergruva pratar vi om hur de tänker kring användning av sociala medier och vilka strategier och kanaler de har valt att fokusera på.

Läs sammanfattning i text av samtalet ”hur kan vi använda sociala medier på bästa sätt för vår verksamhet”, den 22  februari.

Illustration i vita, gula och orangea färger. På bilden syns tre p personer i ett samtal och runt omkring dem svävar olika elektroniska och kulturhistoriska föremål.
Riksantikvarieämbetets webbinarieserie ”Digitala samtal” handlar om frågor kopplade till digitalisering och kulturarv. Foto: (CC BY)