Flera master i midnattsljus. I den ena lyser en röd lampa och från den andra lyser ett grönt norrskenssljus rakt upp mot himlen.
Ett av projekten som får FoU-anslag handlar om öppen och länkad data. I Riksantikvarieämbetets Öppna-dataportal finns data om alltifrån fornlämningar, kulturhistoriska byggnader och arkeologiska uppdrag till världsarv. På bilden Grimetons världsarv i norrskensljus. Foto: (CC0)

Riksantikvarieämbetets öppna data

Riksantikvarieämbetet vill att kulturarvsinformation sprids och används vidare i olika sammanhang. Därför arbetar vi för att all vår data ska vara tillgänglig, öppen och användbar för alla.

Öppna data är digitaliserad, offentlig information som vem som helst kan ta del av och använda till valfritt ändamål. Många svenska myndigheter tillhandahåller öppna data, däribland Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet tillhandahåller öppna data om exempelvis kulturhistoriks bebyggelse, kulturhistoriska lämningar, arkeologiska uppdrag och världsarv.

Om Öppna data-portalen

Den mesta av vår öppna data finns Riksantikvarieämbetets öppna data-portal och beskrivs med metadata (data om data). Där kan du även se hur den kan levereras – om den laddas ned som filer,  anropas via visningstjänster, s.k. WMS, eller om det finns direktåtkomst via API:er.

Tänk att kvaliteten på informationen kan variera, använd inte innehållet för att detaljplanerna projekt eller markarbeten utan först att kontakta aktuell tillsynsmyndighet.

Material med upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet har valt Creative Commons licensmodell, för allt vårt material som vi publicerar fysiskt eller digitalt. Modellen beskriver på ett enkelt sätt hur man får använda materialet. För våra öppna data använder vi följande licenser, där upphovsrätt förekommer:

  • Creative Commons Zero (CC0), vilket innebär den är fri att använda, sprida vidare och modifiera utan några som helst begränsningar.
  • Creative Commons Erkännande (CC BY), vilket innebär att den är fri att använda, sprida vidare och modifiera, även för kommersiella syften, så länge upphovspersonens namn anges.

Läs mer om Creativ Commons och licenserna här.

Öppna data som inte finns i Öppna data-portalen

Riksantikvarieämbetet publicerar även öppen data på andra plattformar och i andra kanaler som som är fri att använda vidare. Här ser du vilka, vad de innehåller och vilken upphovsrättsmärkning de har.

Länkad öppen data

Auktoriteter