Kulturvårdsavdelningen

Kulturvårdsavdelningen är ett kunskapscentrum för långsiktig förvaltning och bevarande av kulturarvet.

Avdelningens uppdrag är att utveckla kunskaper och samordna kunskapsutvecklingen för förvaltningen av kulturarvet. Vi ska verka för en god förvaltning av föremål, inventarier, byggnader, anläggningar, fornlämningar och landskap.

Riksantikvarieämbetet, Kulturvårdsavdelningen
Box 1114

621 22 Visby

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Artillerigatan 33, Visby
Fakturaadress: Riksantikvarieämbetet, Ref. 550, FE93, 838 73 Frösön

Kulturvårdsavdelningen finns i Visby och består av en ledningsfunktion samt samt tre enheter.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Britt-Inger Andersson
Avdelningschef
08-5191 82 17

Lena Holmert
Administrativ assistent
08-5191 80 31

Patricia Bojanowski
Administrativ assistent
08-5191 82 20

Maria Rossipal
Utredare
08-5191 83 97

Kulturvårdsstöd

Enheten arbetar med att samordna, följa upp och tillgängliggöra kunskap om förvaltning, konservering och vård av kulturarvet. Uppgiften är att ge stöd och råd till förvaltare av det fysiska kulturarvet kring hur man genom främst preventiva men även aktiva insatser möjliggör ett gott bevarande och bruk av kulturarvets materiella och immateriella uttryck. Arbetet omfattar hela kulturarvet från landskapet, fornlämningar, bebyggelsen till interiörer och föremål.

Christian Runeby
Enhetschef
08-5191 81 90

Camilla Altahr-Cederberg
Utredare
Byggnadsvård
08-5191 82 31

Karin Calissendorff
Utredare
Färg
08-5191 83 04

Laila Kitzler Åhfeldt
Forskare
Runinskriptioner
08-5191 80 80

Magnus Källström
Forskare
Runinskriptioner
08-5191 83 84

Hugo Larsson
Utredare
Byggnadsvård
08-5191 81 82

Fabian Mebus
Utredare
Landskapsvård
08-5191 83 70

Lennart Nilsson
Utredare
Landskapsvård
08-5191 83 78

Helen Simonsson
Utredare
Kulturvård
08-5191 83 39

Therese Sonehag
Utredare
Kulturvård
08-5191 84 14

Samlingar och utställningar

Enheten Konserveringsvetenskap har bytt namn och heter nu Samlingar och utställningar.

Gunilla Lagnesjö
Enhetschef
08-5191 83 20

Alissa Anderson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 07

Annika Carlsson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 51

Ingela Chef Holmberg
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 68

Kicki Eldh
Utredare
Utställningar
08-5191 83 66

Gabriella Ericson
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 85 75

Erika Hedhammar
Utredare
Riskhantering
08-5191 83 73

Carola Häggström
Utredare
Samlingsförvaltning
08-5191 83 71

Lisa Nilsen
Utredare
Kulturvård
08-5191 85 56

Mathias Strömer
Utredare
Utställningar
08-5191 83 65

Teknik och vetenskap

Stefan Nilsson
Enhetschef
08-5191 81 97

Jesper Cederlund
Sakkunnig
Utställningsteknik, belysning och el
08-5191 88 01

Lars Ekström
Laboratorieingenjör
08-5191 83 72

Oscar Engberg
Sakkunnig
Utställningsteknik, medieteknik
08-5191 88 02

Marei Hacke
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 81 15

Kathrin Hinrichs Degerblad
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 80 25

Gustav Löfgren
Sakkunnig
Utställningsteknik, design och material
08-5191 88 03

Magnus Mårtensson
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 76

Sara Norrehed
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 17

Tom Sandström
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 83 74

Kaj Thuresson
Utredare
Konserveringsvetenskap
08-5191 80 41