Guldockra + Grön umbra

En blandning med hälften guldockra och hälften grön umbra ger dämpade gulbruna och beigea kulörer. Båda är jordpigment. Färgen kan användas både interiört och exteriört.

Guldockra hör till de ljusare gula ockrapigmenten. Ockrans färg varierar beroende på fyndplats. Pigmentet består av lerjord med naturligt vittrad järnhydroxid och det är främst järnhydroxiden som bestämmer kulören.

Namnet ”umbra” kommer från latin och betyder skugga. Kulörerna är gråaktiga och används också för att  dämpa färgintensiteten hos andra färger. Kulörerna på umbrapigmenten varierar också beroende på fyndplats och mineralinnehåll. Det är främst järnoxider och manganföreningar som ger kulörerna.

Precis som hos andra jordpigment varierar benämningarna och både ockra- och umbrapigment med olika namn kan i många fall ge liknande eller samma kulörer. I handeln är de ibland också namngivna efter fyndplats. Grön umbra och grå umbra är snarlika varandra, guldockra och ljusockra är också snarlika.

Se även: Guldockra, grön umbra

Färgbrytningsnyckel

Kulturkulörs färgbrytningsnyckel beskriver hur du kan bryta traditionella linoljefärger för att uppnå specifika kulörer. Tabellen beskriver resultatet av blandning med färdiga basfärger och andelarna anges i viktprocent.

NCS – Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. NCS beskriver färgen på alla ytmaterial. Med numeriska färgkoder, så kallade NCS-beteckningar kan kulören på vilken yta som helst beskrivas exakt.

Färgbrytningsnyckel finns för ett urval av kulörproverna i Kulturkulörs färgprovsamling. I provsamlingen kan du hitta ännu fler nyanser som du kan åstadkomma med linoljefärg och traditionella pigment. Blandningstabellerna ger en uppfattning om åt vilket håll kulören drar vid blandning med vitt samt i vissa fall vid tillsats av svart. Blandningsförhållandena är ungefärliga och pigmentens egenskaper varierar.

Tabellen med färgbrytningsnycklar är färgsatt för att ge en uppfattning om resultatet av blandningen och vilka kulörer du kan uppnå med det traditionella pigmentet, men tänk på att färgåtergivning varierar mellan bildskärmar.

Fler blandningsnycklar, mer information om pigmentets kemiska sammansättning och historik finns att hitta i Vårda väl-bladet om ockra och i Vårda väl-bladet om umbra.

OBS! I Vårda väl-bladet har de procentsatser som står i kolumnen för svart i färgbrytningsnyckeln på s. 6 hamnat fel. Dessa siffor hör till kolumnen för vitt, enligt tabellen ovan.