Mörkockra

Mörkockra är ett jordpigment som ger bruna och rödbruna kulörer. Det har god täckförmåga och beständighet. Mörkockra har traditionellt varit vanligt i Sverige, både till exteriört och interiört måleri.

Ockrorna är vanligt förekommande naturliga jordpigmenten. Färgerna varierar beroende på fyndplats. Pigmentet består av lerjord med naturligt vittrad järnhydroxid och det är främst järnhydroxiden som bestämmer kulören. Ockrornas namn anger deras relativa ljushet och renhet i förhållande till andra ockror, men benämningarna på pigmenten varierar.

Synonyma namn: Röd ockra

Andra bruna pigment i Kulturkulör: Bränd umbra, järnoxidbrunt, obränd umbra, brun umbra

Andra ockrapigment i Kulturkulör: Guldockra, ljusockra

Blandningsnyckel saknas för det här pigmentet. Mer information om pigmentets kemiska sammansättning och historik finns att hitta i Vårda väl-bladet om ockra.