Obränd umbra

Obränd umbra är ett jordpigment som ger bruna och beigea kulörer. Det har låg täckförmåga och god beständighet. Det lämpar sig för laserande målning med linoljefärg både exteriört och interiört.

Namnet ”umbra” kommer från latin och betyder skugga. Kulörerna är gråaktiga och används också för att  dämpa färgintensiteten hos andra färger. Kulörerna på umbrapigmenten varierar beroende på fyndplats och mineralinnehåll. Det är främst järnoxider och manganföreningar som ger kulörerna.

Precis som hos andra jordpigment varierar benämningarna och umbrapigment med olika namn kan i många fall ge liknande eller samma kulörer. I handeln är de ibland också namngivna efter fyndplats. Obränd umbra och brun umbra är snarlika varandra. Kulörerna man åstadkommer med respektive umbra överlappar i viss mån och ibland skiljer man inte ens på dessa två pigment.

Synonyma namn: Brun umbra

Andra bruna pigment i Kulturkulör: Bränd umbra, järnoxidbrunt, brun umbra, mörkockra

Andra umbrapigment i Kulturkulör: Bränd umbra, brun umbra, grå umbra, grön umbra

Färgbrytningsnyckel

Kulturkulörs färgbrytningsnyckel beskriver hur du kan bryta traditionella linoljefärger för att uppnå specifika kulörer. Tabellen beskriver resultatet av blandning med färdiga basfärger och andelarna anges i viktprocent.

NCS – Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. NCS beskriver färgen på alla ytmaterial. Med numeriska färgkoder, så kallade NCS-beteckningar kan kulören på vilken yta som helst beskrivas exakt.

Färgbrytningsnyckel finns för ett urval av kulörproverna i Kulturkulörs färgprovsamling. I provsamlingen kan du hitta ännu fler nyanser som du kan åstadkomma med linoljefärg och traditionella pigment. Blandningstabellerna ger en uppfattning om åt vilket håll kulören drar vid blandning med vitt samt i vissa fall vid tillsats av svart. Blandningsförhållandena är ungefärliga och pigmentens egenskaper varierar.

Tabellen med färgbrytningsnycklar är färgsatt för att ge en uppfattning om resultatet av blandningen och vilka kulörer du kan uppnå med det traditionella pigmentet, men tänk på att färgåtergivning varierar mellan bildskärmar.

Fler blandningsnycklar, mer information om pigmentets kemiska sammansättning och historik finns att hitta i Vårda väl-bladet om umbra.