Nöjda deltagare efter två dagars inspirerande samtal. Foto: (CC BY)

Heritage Science Forum 2019

Den 3–4 december 2019 hölls den andra konferensen för nätverket Heritage Science Sverige (HSS). Denna gång arrangerades Heritage Science Forum 2019  i Göteborg av forskningsinstitutet RISE.

Under två dagar fick deltagarna ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt, diskutera framtida samarbeten och hur en nationell forskningsinfrastruktur för heritage science kan utvecklas. Läs mer om mötet här.

Konferensen hade en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Hit kom exempelvis konservatorer, arkeologer, ingenjörer och visualiseringsexperter från såväl museer som myndigheter, universitet, forskningsinstitut och näringsliv.

Deltagarna fick bland annat ta del av en rad avancerade och nyskapande projekt inom exempelvis DNA-analys, konservering av konst, 3D-visualisering, ljusdesign och möjligheter inom neutron- och synkrotronteknik. Under dag 2 hölls gruppvisa workshoppar, där deltagarna fick fördjupa sig ytterligare i olika aktuella teman inom heritage science.

Dessutom hölls en postersession (se lista och länkar längst ned på sidan).

Läs vidare i konferensrapporten HSS Forum 2019