En stad som växer fram ur en mobiltelefon som ligger ner på en bordsskiva. (CC0)

K-samtal: Hållbar digital förmedling

I samband med pandemin har många museer och andra kulturarvsinstitutioner tagit stora kliv inom digital förmedling och berättande via webben. I tre webbinarier utforskar vi hur hur den digitala förmedlingen kan finansieras och bli hållbar. Välkommen att delta – eller se materialet i efterhand.

När det inte har gått att välkomna besökare de fysiska lokalerna har vi alla fått lära oss att tänka i nya banor. Men hur skall vi kunna dra nytta av alla nya lärdomar när pandemin är över och vi ska ta förmedlingen vidare in i framtiden?

– Vi vill belysa möjligheter, uppmuntra till både upptäckarglädje och problematisering samt framförallt bygga en dialog kring hur digital förmedling kan bli hållbar ur alla perspektiv – inte minst ekonomiskt, säger Björn Sundberg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet, som är projektledare för webbinarieserien Hållbar digital förmedling.

Med utgångspunkt i vilka möjligheter förmedling via webben ger till att ta betalt och skapa intäkter genomför vi på Riksantikvarieämbetet en webbinarieserie där vi både blickar utåt mot andra branscher, samt utbyter erfarenheter inom kulturarvssektorn. Fokus ligger på att kartlägga olika ekonomiska modeller, diskutera hur de kan appliceras på vår sektor, ge inspirerande exempel samt även problematisera och lära oss av sådant som inte fungerat bra.

Webbinarieserien är helt kostnadsfri och riktar sig till alla som leder, arbetar med eller har intresse av förmedling inom kulturarvssektorn.

Välkommen att anmäla dig till del 3!

Datum: Fredag 12 februari
Tid: kl. 13.00–14.15
Plats: Zoom, länk skickas ut till dem som har anmält sig.

Anmälan sker via e-post till Björn Sundberg, bjorn.sundberg@raa.se.
Läs gärna våra tips ”Att tänka på vid digitala möten” innan du ansluter.

Material från del 1 i webbinarieserien Hållbar digital förmedling.

Sändes 15 januari 2021.

Film – webbinarium del 1 i sin helhet.

Avsnittet om finansieringsmodeller för onlinematerial:

 

Exempel som nämns i avsnittet ovan:

  Intervjun med Neil från Youtubekanalen RMC Retro

  Material från del 2 i webbinarieserien Hållbar digital förmedling

  Sändes 29 januari 2021.

  Webbinarium 2 i sin helhet

  Film – Case study: Medeltidsveckan

  Material från del 3 i webbinarieserien Hållbar digital förmedling

  Länsmuseet Gävleborg om förmedling av digitalt innehåll