Om standarder

Standarderna riktar sig till alla som arbetar med kulturvårdsfrågor och till branscher som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kulturarvet. De fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, planering, utförande och dokumentation av åtgärder.

Standarder är relevanta för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, stift, museer och företag samt för byggnadsvårdare, arkitekter, konservatorer, ingenjörer, med flera. Med standarder som verktyg blir det enklare att jämföra resultat, ange riktvärden och utbyta tjänster och erfarenheter kring de utmaningar som rör bevarandet av det fysiska kulturarvet. För att underlätta finns 40-talet europeiska standarder inom kulturarvsområdet att kan ladda ned kostnadsfritt.

Ladda ned kostnadsfritt

Standarderna riktar sig till alla som arbetar med kulturvårdsfrågor och till branscher som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kulturarvet. De fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, planering, utförande och dokumentation av åtgärder. De är relevanta för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, stift, museer och företag samt för byggnadsvårdare, arkitekter, konservatorer, ingenjörer med flera.

Standarderna kan laddas ner utan kostnad av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer, läs mer om under kostnadsfri nedladdning.

Informationsblad - standarder inom kulturarvsområdet

Här finns informationsblad till några av de vanligaste standarderna. Observera att detta inte är själva standarden utan en kortfattad information om dess innehåll.

Allmänna informationsblad

Flyttbart kulturarv

Generella termer och definitioner

Kulturvårdsprocess -Beslut, planering och implementering

Historiska träkonstruktioner

Historiska träkonstruktioner -Riktlinjer för att på plats bedöma bärande träkonstruktioner

Klimat, miljö och belysning

Riktlinjer för förbättring av energiprestandan i historiska byggnader

Riktlinjer för hantering av
miljöförhållanden – Rekommendationer för montrar till
utställning och bevarande av kulturarv – Del 1: Allmänna krav

Riktlinjer för ljussättning av utställningar

Specifikationer för styrning av inomhusklimat Del 1: Riktlinjer för uppvärmning kyrkor, kapell och andra platser av sakral betydelse

Porösa oorganiska material

Metoder och material för rengöring av porösa oorganiska material

Artificiellt åldrande genom
simulerad solstrålning av ytan av obehandlade eller
behandlade porösa oorganiska material

Rengöring av porösa oorganiska material – Rengöring av kulturminnen med laserteknik

Ytskydd för porösa
oorganiska material – Tekniska och kemiska
datablad för vattenavvisande produkter 

Samlingar och magasin

Nybyggnation för förvaring och användning av samlingar

Skådemagasin: Rekommendationer för drift och skötsel av museimagasin öppna för publik

Skadedjur

Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet IPM

Tillståndsbedömning och provtagning

Metodik för provtagning från kulturobjekt -Generella krav och riktlinjer

Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv

Tillståndsbedömning av fast kulturarv

Transport

Packmetoder för transport

Transportmetoder

Upphandling

Upphandling av bevarandetjänster