En illustration av en tejphållareFoto: (CC0)

Branschforum för konsthantering

En stor del av det praktiska arbetet med konst och kulturarv består i konsthantering. Riksantikvarieämbetet arrangerar därför ett branschforum för de som arbetar med att installera, montera, packa och flytta konst och föremål.

Konsthantering berör många funktioner på museer och inom offentlig förvaltning. Konsthanterare är professionella som utför praktiska arbetsuppgifter direkt kopplade till konst eller kulturarvsföremål. De arbetar med enskilda objekt och med samlingar. De verkar på museer, i kulturhistoriska miljöer och i offentliga rum, på konsthallar, gallerier och andra konstarenor, i utställningar och i tillfälliga eller långsiktiga sammanhang. Konsthanterare arbetar nära registratorer, koordinatorer, konservatorer, curatorer, intendenter och designers. De har ett ansvar för att hantera objekten korrekt, säkert, effektivt och i enlighet med överenskommelser. Konsthanterarens uppgifter handlar ofta om emballering, montering och inramning av objekt, rumsförberedelse, installering och hängning, förflyttning, transport, uppackning, magasinering och riskhantering.

Objekten som konsthanterare arbetar med kan ha olika sorters värde, roll och funktion. Det kan vara konstverk, kulturhistoriska föremål i samlingar, konsthantverk och även rekvisita och scenografi. Gemensamt är att objekt behöver hanteras i förhållande till deras värde, omvärldens krav och organisationernas mål och förutsättningar. Konsthanterare arbetar i magasin och utställningar, i offentliga och privata rum. De behöver enskilt eller tillsammans med andra hitta lösningar på tillgänglighet, ljussättning, klimatövervakning, design, och säkerhet. Konsthanterares uppgifter och ansvarsområden, praxis och system varierar mycket från institution till institution. Också titlar och ansvarsområden varierar, titeln konsthanterare är mycket ovanlig.

Konsthantering utförs dagligen över hela landet. Mer och mer av insatserna upphandlas och utförs av externa parter. Det finns ett behov av branschmöten, diskussionsytor, metodstöd och kompetensutveckling. För ett rikt och varierat kultur- och konstutbud med internationella tentakler in i och ut ur landet bör konsthanteringens varierade arbetsuppgifter utföras enligt god praxis. Området bör uppmärksammas mer såväl inom konst och kulturarv. Området faller lätt mellan stolarna och konsthanterare har inte alltid tillgång till kompetensutveckling som andra kollegor. Arbetsuppgifter inom konsthantering förtjänar att både uppmärksammas och undersökas mer.

Konsthantering är grundläggande för allt konst- och kulturarvsarbete. Därför behövs särskilda insatser för att uppmärksamma branschens aktörer på behovet av utveckling och samverkan kring konsthantering.

Till evenemanget Branschforum för konsthantering 21-22 oktober 2019. I länken finns information om program och anmälan till årets branschforum.