Hack 4 Heritage 2018. Foto: (CC BY)

Innovation Camps

Kulturarvsinkubatorn har arbetat med återkommande regionala och nationella Innovation Camps. Syftet har varit att erbjuda entreprenörer, forskare, studenter och museer med flera en gemensam plattform för idégenerering och samverkan. 

Det har skapat förutsättningar för nya lösningar och gemensam kunskapsuppbyggnad mellan privat- och offentlig sektor samt akademin. Idéerna ska vara kopplade till kulturarvsområdet och mer specifikt inom den digitala sfären. För att så många som möjligt ska kunna delta, oavsett geografisk hemvist, äger Innovation Camps rum både på Gotland och på fastlandet. Innovation Camps arrangeras också online.

Innovation Camps riktar sig främst till befintliga kulturarvsaktörer, forskare och studenter inom exempelvis IT-utveckling, digital kommunikation och digitalisering, speldesign samt andra personer som har stort intresse av att gemensamt finna lösningar på olika behov.

Syftet är att finna både idéer och entreprenörer som kan, behöver och vill delta i inkubatorns program för företag. Förankring, nätverkande och kunskapsutbyte över olika ämnes- och sektorsgränser är också positiva effekter som kan uppstå i dessa möten. Läs nedan om genomförda Innovation camps 2018 – 2021.

Hack 4 Heritage Foto: (CC BY)

Nätverksträff Immersiva medier 5–7 maj 2021

Immersiva medier ger oss nya sätt att förmedla, förstå och gestalta kulturarv, men även nya sätt att skapa kultur, nya verk och upplevelser. Välkommen till nästa nätverksträff den 5–7 maj, denna gång med fokus på skapade och det imaginära.
Nätverksträffen sker digitalt under tre förmiddagar och det kostar inget att delta. Vi vänder oss till dig som är nyfiken på eller verksam inom området, både studenter och yrkesverksamma.

Läs mer och anmäl dig i kalendariet.


Se tidigare Innovation Camps här nedanför.

Innovation camp x 3: Uppsala universitet/Campus Gotland och Göteborgs universitet

Kulturarvsinkubatorn har genomfört tre olika workshops och innovationsövningar med master- och kandidatstudenter på kulturvårdsprogram på Uppsala universitet och Göteborgs universitet, 2019, 2020 och senast i februari 2021.


Nätverksträff immersiva medier 6–7 oktober 2020

Nätverket för immersiva medier finns för dig som är intresserad av hur begreppet immersivitet och immersiv teknik och medier (som exempelvis Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality), kan användas för att förstärka och förmedla kulturarvet. Tema för denna 5:e nätverksträff är stadsplanering och kulturmiljö. Samla dina kollegor för att ta del av diskussioner och presentationer kring de immersiva mediernas möjligheter att bidra till stadsutveckling, museernas interaktion med sin publik och visualiseringar av kulturarvets olika uttryck.

Läs mer i kalendariet. 


Hack for Heritage 2020 – online edition

Under helgen den 25–27 september 2020 samlades ett 20-tal personer från hela landet och skapade nya kreativa och spännande idéer och koncept utifrån årets teman: Tillgänglighet, hållbarhet och framtidstrender. Årets hack gjordes helt digitalt och huvudsändningarna hölls i Riksantikvarieämbetets studio i Visby. 

Läs mer om Hack for Heritage 2020.


Museum + Näringsliv = sant?

Hur kan museer och företag hitta hållbara former för samarbeten i framtiden?

Kulturarvsinkubatorn höll i programpunkten ”Näringsliv + museer = sant?” den 8 september 2020, på det digitala museimötet.
I panelsamtalet online träffade vi entreprenörer som hittat former för samarbeten med museer och fick ta del av deras erfarenheter. Tillsammans med representanter från museer diskuterade vi vilka incitament det finns för samarbete idag, och hur näringsliv och museer kan hitta hållbara former för samarbeten i framtiden. Museets roll som leverantör av data, eller kund, och i vissa fall – både och. Hur funkar det egentligen när rollerna blandas ihop? Vi fick även ta del av den senaste forskningen kring samverkan mellan museer och näringsliv från Kulturarvsinkubatorns följeforskare.


Nätverksträff för immersiva medier

20–21 april 2020  hölls vårens träff i nätverket för immersiva medier, i onlineversion.

Behovet av att dela med sig av erfarenheter av immersiva upplevelser för museer och kulturarv ökar. Programmet var uppdelat i tre pass över en och en halvdag och omfattade bland annat omvärldsbevakning inom området, rapport av forskningsresultat kring hybrida museiupplevelser, 3D-tillämpningar på Statens Historiska Museer, spännande VR-projekt och digitalt berättande i Norge.

Läs mer här om nätverksträffen.


Hack for Heritage 2019

Illustration: Helena Duveborg (CC BY)

Årets mesta kulturarvshack är över för den här gången. Under helgen den 4–6 oktober 2019 samlades ett 50-tal personer från hela landet och skapade nya kreativa idéer utifrån Design Thinking, kulturarv och digitala lösningar. Museimänniskor, systemutvecklare, studenter, kommunikatörer och många andra kompetenser samlades för att innovera kring tre teman:
1. Skola, lärande och pedagogik
2. Besöksmål, turism och upplevelser
3. Hälsa, välbefinnande och kulturarv

Tillsammans med personal från Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter och institutioner skapades nya spännande digitala idéer och koncept utifrån kulturarvsdata. Några testade också att skapa fysiska prototyper i Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad.

Läs mer och titta på teamens idé-presentationer på raa.se/hackforheritage.


Stillbild från Gamla Uppsala VR. Foto: Disir Productions (CC BY)

Gamla Uppsala Museum – workshop i 3D-digitalisering

Den 26-28 mars 2019 hölls en tvådagars workshop om 3D-digitalisering vid Gamla Uppsala museum. Under två dagar i kulturhistorisk miljö gick deltagarna igenom alla stegen – från idé till upplevelse. Både teoretiskt och praktiskt, och från det lilla föremålet till det stora landskapet.

Workshopen gav också inblick i den senaste utvecklingen inom 3D-relaterad teknologi samt tips på hur man kan resonera kring att anlita experter inom området, om man inte kan eller har möjlighet att göra allt arbete själv.

Workshopen samlade ett 20-tal personer från teknikföretag, frilansare och museer.3D-printade varianter av Glimmingehus. Foto: Maria Svensk (CC BY)

Glimmingehus i 3D

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Själva byggandet påbörjades redan 1499. I dag är Glimmingehus ett levande fornminne och ett spännande utflyktsmål.

Rummen i borgen digitaliserades med hjälp av 3D-kameror under våren 2018 via fotogrammetri.

Den 31 januari 2019 genomfördes en workshop tillsammans med Riksantikvarieämbetet i Visby. Målet med dagen var att ta fram konkreta förslag till hur 3D-modellerna kan användas för att utveckla besöksmålet Glimmingehus.

Under dagen deltog ett 15-tal personer från Glimmingehus, Riksantikvarieämbetet, Spel- och mediaföretag.


Inovation camp 5 november

Innovation Camp i Norrköping den 5 november 2018

Hur kan digital teknik användas för att låta oss upptäcka, uppleva och lära av vårt gemensamma kulturarv? Innovation camp är en dag för dig som vill utforska hur vi kan använda kulturarvsdata på nya sätt.

Eventet riktar sig till teknikleverantörer, spelutvecklare, innovatörer, entreprenörer och studenter från Linköpings universitet. Vi samlas från vitt skilda kompetensområden och du anmäler dig som enskild eller med en grupp på max fem medlemmar. På plats skapar vi enkla koncept som utmanar och breddar synen på hur digital teknik kan användas för att berätta, dela och uppleva kulturarvet på nya sätt.

Innovation Camp arrangeras av RÖDIKK (Region Östergötlands digitala kulturkluster) tillsammans med Riksantikvarieämbetets kulturarvsinkubator.


Hack-for-Heritage_header_raa.se_-1024x341

Illustration: Helena Duveborg (CC BY)

Hack for Heritage 5–7 oktober 2018

Under helgen 5–7 oktober träffades över 40 personer tillsammans med institutioner och personal från Riksantikvarieämbetet för att innovera på kulturarvsdata och för att testa att skapa prototyper i Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad. Ett antal spännande idéer och koncept togs fram. Du hittar dem via knappen här nedan.

Vi kommer att under oktober månad publicera filmer och mer info om resultaten från hacket. Vill du redan nu se presentationerna av alla idéer kan du lika på  Kulturarvsinkubatorns Facebooksida.