Folke Bernadotte och Röda korsets vita bussar på rad.Tema 2016 var "Tidens rörelser". Ett av många exempel på folkrörelser och volontärer med humanitärt engagemang var Röda korsets vita bussar, ledda av Folke Bernadotte. Bussarna förde mängder av människor till ett nytt liv i Sverige. Foto: Cajus Petersen, Nationalmuseet Danmark (Ingen upphovsrätt)

Kulturarvsdagen

Under de europeiska kulturarvsdagarna låter lokala arrangörer allmänheten delta i aktiviteter och visningar, runt om i hela landet och ute i Europa. Då får alla som vill en möjlighet att delta i visningar, vandringar, föredrag, utställningar och utflykter runt om i landet, som knyter an till årets tema.

Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days (EHD) som äger rum runt om i hela Europa under september varje år. Under evenemanget genomför lokala arrangörer massor av aktiviteter på årets tema runt om i landet.

Syftet är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. En mångfald av kulturmiljöer som alla, oavsett bakgrund kan göra anspråk på är viktigt för ett samhälle som håller ihop.

Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige och marknadsför evenemanget i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Gemensamt tema 2017

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar. Årets gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature”.

Delta som arrangör

Alla – såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner – som kan anordna aktiviteter om årets tema är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Läs mer om hur man anmäler ett eget arrangemang under Delta som arrangör.

Besöka Kulturarvsdagen

Besök något av Kulturarvsdagens och Lilla kulturarvsdagen arrangemang. Arrangemangen är öppna för alla och det kostar som regel inget, utom i de fall en ordinarie entréavgifter tas ut. De deltagande arrangemangen presenteras landskapsvis från och med juni månad, se Till arrangemangen. Vill du resa längre bort finns fler arrangemang i Europa på www.europeanheritagedays.com.

Kulturarvsdagen – en lång historia

European Heritage Days instiftades av Europarådet 1991. Men redan 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus” som det först kallades och därefter Kulturhusens dag fram till 2009. Kulturarvsdagen i Sverige går alltid av stapeln den andra söndagen i september. Aktiviteterna genomförs av engagerade hembygdsföreningar, museer och andra kulturhistoriskt intresserade – såväl företag och myndigheter som lokala organisationer och privatpersoner. Vilka teman som varit under alla år hittar du under Om Kulturarvsdagen.


Dela sidan på