Kanotister i sjön Råvarpen, Dalsland. I förgrunden ses Högsbyns hällristningar.Kanotister i sjön Råvarpen, Dalsland. I förgrunden ses Högsbyns hällristningar.Foto: Bengt A Lundberg. (CC BY)

Kulturarvsdagen

Varje år andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Då äger hundratals aktiviteter rum över hela Sverige där såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar står i fokus. Alla är välkomna att delta under dessa dagar, såväl som arrangör som besökare!

Kulturarvsdagen 2017 äger rum mellan den 8-10 september och har temat: Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter.

Tidigare har Kulturarvsdagen bara firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar för att ge större valmöjlighet. Du behöver dock bara delta en av dagarna. Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Tema 2017

Årets tema ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter” är brett och ger många möjligheter till att skapa evenemang och aktiviteter under kulturarvsdagarna. Natur och kulturarv är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. Det är också en möjlig resurs för utveckling och tillväxt. Under årets kulturarvsdagar hoppas vi kunna visa lite av den potential som natur och kulturarv tillsammans kan bidra med.
.

Anordna en kulturarvsdag

Alla som kan anordna aktiviteter om årets tema är välkomna att delta: såväl företag, organisationer, museer, föreningar och privatpersoner. Om ni vill anordna aktiviteter flera av dagarna går det bra. Det kostar inget att vara med som arrangör. Vi uppmuntrar speciellt att arrangera aktiviteter som riktar sig till barn, se Lilla Kulturarvsdagen. Läs mer om hur man anmäler ett eget arrangemang under Delta som arrangör. Anmäl innan den 30 juni! Du är då garanterad att ditt arrangemang presenteras på webbplatsen. Efteranmälningar tas upp i mån av tid.   Arrangemangen presenteras på Riksantikvarieämbetets webbplats från och med juni månad.

Besök en kulturarvsdag

Besök något av kulturarvsdagarnas  arrangemang. De är öppna för alla och det kostar som regel inget, utom i de fall en ordinarie entréavgifter tas ut. De deltagande arrangemangen presenteras landskapsvis från och med juni månad, se Till arrangemangen. Vill du resa längre bort finns fler arrangemang i Europa på www.europeanheritagedays.com.

 Om Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Årets gemensamma tema i Europa 2017 är ”Heritage and Nature”. Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. En mångfald av kulturmiljöer som alla, oavsett bakgrund kan göra anspråk på är viktigt för ett samhälle som håller ihop.

Tidigare har Kulturarvsdagen bara firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Aktiviteterna genomförs av engagerade hembygdsföreningar, museer och andra kulturhistoriskt intresserade – såväl företag och myndigheter som lokala organisationer och privatpersoner. Vilka teman som varit under alla år hittar du under Om Kulturarvsdagen.

Kontakt:
Maria Jansson, samordnare Kulturarvsdagen

Dela sidan på